Industri | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Vestlandsindustrien skal igjen vokse

Hvordan påvirker utviklingen deg og din hverdag? Hvilke trender vil realiseres og hvilke vil forgå? Hvilke muligheter må din virksomhet gripe for å skape vekst i et utfordrende marked?

Industrien på Vestlandet har i årevis skapt grunnlag for mange lokalsamfunn langs kyst og fjord, og sammen har vi utviklet et unikt næringsliv som skaper verdier langt utover Norges grenser.

Vi erfarer at utfordringene i dagens marked i større grad handler om tilpasning til stadige endringer og stor usikkerhet. De tradisjonelle verdikjeder og driftsmodeller utfordres av ny teknologi og kulturelle endringer i samfunnet, og fremover vil vi se at digitaliseringen vil drive frem et nytt skifte i verdikjeden hvor en stor del av verdiskapningen i form av informasjonsflyt og datainnsamling kan sentraliseres og deles.

Gjennom mange år har vi fulgt utviklingen tett og hjulpet våre kunder med å gripe de mulighetene som oppstår ved teknlogisk- og politisk utvikling. Vårt industriteam består av kunnskapsrike advokater, økonomer og ingeniører med erfaring fra industrien - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt - fra start-ups til veletablerte konsern, på operasjonelt og strategisk plan.

Som en sentral støttespiller og ressurs, hjelper vi deg og din virksomhet i viktige beslutninger og ved vanskelige veivalg. 

Industri i PwC Bergen
Del

- Men, hvordan påvirker utviklingen deg og din hverdag? Hvilke trender vil realiseres og hvilke vil forgå? Hvilke muligheter må dere gripe for å skape vekst i et utfordrende marked?

Rune Strømsnes PwC Bergen


Jeg ønsker hjelp innen:

Strategi - fra analyse til implementering

Hvordan skal selskapet klare å rigge seg for vekst i nedgangstider? Hvordan skal selskapet orientere seg og bevege seg i takt med den digitale revolusjon vi nå står midt i? Våre erfarne rådgivere fungerer som sparringspartner for deg og for selskapets eiere og ledelse - og deler av sin kunnskap og erfaring for å fremme en unik konkurransedyktig og posisjon.

Se mer

Industri 4.0

Hvordan vil robotisering og dataanalyse bidra til at selskapet både vil oppnå vekst og samtidig redusere kostnadsbasen? sammen med deg finner vi de rette løsninger for dagens og fremtidens utfordringer.

Se mer

Lean

Lean handler om å skape merverdi gjennom å sikre velfungerende prosesser for din virksomhet.
Lean er en forbedringsfilosofi som fokuserer på å maksimere kundeverdi og minimere sløsing i prosessene. Vi jobber tett sammen med kunden for å definere kundeverdi og skape flyt i prosessene, samt sette kunden selv i stand til å drive kontinuerlig forbedring som en del av daglig drift. PwC har en velprøvd metodikk for gjennomføring av Lean prosjekter med dokumenterte effekter på kort og langt sikt. Fokuset i vår metodikk er å sikre kompetanseoverføring, involvering, eierskap, måloppnåelse og gevinstrealisering. For å lykkes med Lean vet vi at menneskene og synlige resultater er nøkkelen og vi tilpasser metoden etter kundens behov.

Se mer

Operasjonell og Finansiell restrukturering

Selskaper opplever fra tid til annen behov for operasjonell eller finansiell restrukturering. Vi ser at de selskapene som tidlig søker råd og bistand, har  flere restrukturerings-muligheter enn dem som venter i det lengste. Med vår tilnærming finner vi de rette løsningene for deg, for eiere, selskapets ledelse og deres interessenter.

Se mer

Økonomi, finans og revisjon

 • Revisjons og attestasjonstjenester
 • Finansiell simulering
 • Risikomodeller
 • Bistand finansiering
 • Økonomistyring
 • Outsourcing regnskap

Se mer

M&A

 • Bistand oppkjøp og salg av selskap og eiendeler
 • Due diligence
 • Avtaleverk - Våre dyktige advokater bistår i utarbeidelse

Se mer

Ledelse, administrasjon og SCM

Selskap kan komme opp i kortsiktige behov for operasjonell bistand grunnet sykdom eller annet fravær hos nøkkelpersonell. PwCs industriteam har lang erfaring i å ta ledende posisjoner i selskaper, og ta en aktiv rolle hos selskapet i en periode fra 3 til 12 måneder.  

 • HR support
 • Juridisk

Se mer

Prosjektstyring

 • Styringsverktøy
 • Prosjektregnskap
 • Prosjektevaluering
 • KPI

Se mer

Kontakt

Helene Kubon Skulstad

Partner | Leder av Consulting Vest, Bergen, PwC Norway

952 60 649

Email