Insourcing Services | Bergen

Skreddersydd kunnskap på kort varsel

Gjennom PwC får du spisskompetanse og faglig tyngde, allsidighet og fleksibilitet tilpasset din bedrifts behov.

PwC Insourcing Services leier ut konsulenter for oppdrag til deg med behov for økt kapasitet og kompetanse ved permisjoner og i overgangsperioder. Vi tilbyr utvidet kunnskap gjennom spesialiserte team satt sammen på tvers av de ulike tjenesteområdene våre - alle med erfaring fra ulike bransjer og kunder. Vi kan derfor gå inn og dekke kompetansebehov på ulike nivå i en organisasjon, fra regnskapsmedarbeider til CFO.

Vi skreddersyr din virksomhets kompetansebehov på kort varsel, og stepper inn med kunnskap, profesjonalitet og tilpasningsevne - med verdiskapning for øyet.

Våre konsulenter tiltrer roller som:

  • Regnskaps- og businesscontrollere

  • Regnskapssjefer

  • Konsernregnskapssjefer

  • Økonomisjefer

  • Finans- og økonomidirektør

Del

Vi bistår ikke bare med konsulenten, men med hele kompetansehuset, PwC.

Katarina Lindøen-Kjellnes PwC i Bergen

Kunnskapsyterne i Bergen

Vivian Lunde har sett hvordan kunnskap, engasjement og løsningsorienterte kolleger skaper balanse og trygghet i kritiske faser ute hos sine kunder. PwC Insourcing Services tetter kortvarige kompetansebehov, og stepper inn med profesjonalitet og tilpasningsevne - med resultater for øyet.
 
Del


Hvordan jobber dere?

- Vi leier ut konsulenter for oppdrag til våre kunder i forbindelse med kortvarige behov som permisjoner og ved jobbskifte. Teamet som jobber med Insourcing Services er satt sammen på tvers av de ulike tjenesteområdene våre. Du finner både konsulenter, regnskapsførere og revisorer i denne gruppen, alle med erfaring fra ulike bransjer og kunder. Vi kan derfor tilby kompetanse på ulike nivåer i en organisasjon, altså hele spennet fra regnskapsmedarbeider til CFO, samt innenfor ulike funksjoner og bransjer. Vi har folk med ekspertise innenfor alt fra HR til IFRS. Det er viktig for oss at kunden opplever at de ikke bare kjøper en ressurs, men faktisk får tilgang til hele PwC.

                

Hvilke stillinger kan dere fylle?

- Vi trer inn i mange ulike roller, men hovedtyngden er nok relatert til ulike roller innen økonomifunksjonen i en bedrift, enten som controller eller CFO. Også innenfor HR og IKT-ledelse har vi en rekke leveranser.


I dette markedet ser man ofte at en bedrift må velge en person til en gitt stilling, mens vi i PwC bygger opp et team satt sammen av ulik spisskompetanse for å fylle en stilling. Dette kan vi gjøre grunnet vår størrelse og tilgang på så mye kompetanse, og er en kjempefordel for oss som konsulenter, og ikke minst for våre kunder. På den måten sikrer vi at kunden får dekket bedriftens behov på en absolutt best og effektiv måte.
 

Kunden får tilgang til hele kompetansehuset?

- Ja, når du kommer til oss, får du ikke bare en konsulent, men hele kompetansehuset PwC. Samlet sett dekker vi områder fra enkel regnskapsføring til juridisk bistand - vi bruker hverandre til å være best og til å kunne levere best til våre kunder. Vi ser det som en stor verdi for kundene, men og for oss som utleid konsulent, og med et apparat i ryggen som PwC-huset kan vi yte merverdi i forhold til problemstillinger som kan dukke opp på veien.

Det er her vi er sterke. Kompetansehuset som står klar til å bidra.

Mine kolleger som jobber med Insourcing Services er faglig dyktig innenfor sitt område og kjennetegnes ved at de er omgjengelige og tilpasningsdyktige.

Vivian Lunde PwC i Bergen

Kontakt

Vivian Lunde

Senior Manager, Bergen

952 61 207

Email

Katarina Lindøen-Kjellnes

Senior Manager, Bergen

481 50 805

Email