Pågang hos PwC Bergen på karrieredagen

– Mange ble positivt overrasket over bredden av karrieremuligheter i PwC, sier Frithjof Holth Stensjø, en av PwCs representanter under Karrieredagen i Bergen.

PwC har grunn til å være fornøyd med «timing’en» av Karrieredagen i Bergen i år. Dagen før ble det nemlig offentliggjort at PwC kapret en svært hederlig femteplass i bemanningsbyrået Adademic Work sin kåring av landets mest attraktive arbeidsgivere blant unge arbeidstagere (Young Professional Attraction Index). En ekstra grunn til å gi plasseringen godkjent-stempel, er at de første plassene kapres av selskapene Google, Finn, Microsoft og Apple. PwC er eneste selskap innen revisjon/advokattjenester/consulting som befinner seg innenfor topp ti.

Studentresponsen under Karrieredagen ga ytterligere bekreftelse på at PwC er en attraktiv arbeidsplass. Blant de spørsmålene som gikk igjen, var hvilken utdanningsbakgrunn som kan være relevant for PwC utover økonomer og jurister.

PwCs team på Karrieredagen bestod av Frithjof Holth Stensjø, Nina Andreassen, Marit Røher og Kine Iversen.  

Ønsker mangfold

–  Vi forsøkte å formidle at PwC ser en styrke i å ha et mangfold av kompetanse- og utdanningsbakgrunn i våre team. For eksempel har vi et økende behov for mennesker med kunnskap innen digitalisering og teknologi. Akkurat nå er PwC Bergen i gang med den store undersøkelsen Sjømatbarometeret, og da er kompetanse innenfor denne næringen svært aktuelt. Vi utfører også jevnlig større undersøkelser for helsesektoren, forteller PwCs team på karrieredagen.

– Blant PwC’s tjenesteområder er naturlig nok Consulting den delen som har størst kompetansebredde blant sine ansatte. Jeg rådet for eksempel en student på psykologiutdanningen å søke PwC Consulting når hun ble ferdig utdannet, sier Frithjof Holth Stensjø.

 

Neste hovedsøknadsfrist i PwC er 13. oktober. Om behovet for ulike kompetanse- og utdanningsbakgrunner sier partner Hallvard Aarø:

– Vi ser et økende behov for ansatte med ulik utdannings- og kompetansebakgrunn, eksempelvis personer med en spisskompetanse innen ulike bransjer, eller med inngående kunnskap om digitalisering og teknologi. Vi har fremdeles et behov for dyktige økonomer, ingeniører og jurister, men i PwC Bergen kjører vi også spennende prosjekter hvor det kreves spisskompetanse på områder som man kanskje normalt ikke forbinder med PwC.

I PwC Bergen kjører vi spennende prosjekter hvor det kreves spisskompetanse på områder som man kanskje normalt ikke forbinder med PwC.

Spesialist på IT-rekruttering


Blant de andre bedriftene som presenterte seg på Karrieredagen fant vi Stine Andreassen (26) og hennes selskap wa.works. Hun har gått en rask vei fra studier i entreprenørskap og økonomi på BI fra 2011 av, og til å bli egen sjef i eget firma. Med andre ord, hun har på få år gått fra å selv orientere seg blant selskapene på Karrieredagen, til selv å holde hovedforedraget og gi råd til folk på sine egen alder.


Kometkarrieren er riktignok med utspring i farens rekrutteringsfirma og familiebedrift, men det er et firma som hun har snudd opp ned på, etter at hun og faren ble enige om at IT-rekruttering, som firmaet drev med, var modent for digitalisering. Stines firma driver rekrutteringsportalen og CV-databasen wa.works, som spesialiserer seg på rekruttering i IT-bransjen.

– Rekruttering er ikke en bransje som er preget av «the winner takes it all», det finnes ikke én portal som favner alle stillinger i alle industrier like bra. Vi har derfor laget en rekrutteringsløsning som fokuserer eksplisitt på roller til IT-bransjen. Vårt verktøy fanger opp spesifikke teknologiske kvalifikasjoner hos IT-folk sånn at det er enkelt for kundene våre å oppdage og ansette talenter.


– Neste år skal vi vende nesen mot oljebransjen, hvor behovet for effektiv kompetansevurdering er minst like stort. Faglig tunge bransjer som IT og olje trenger bedre vurderingsgrunnlag enn utdanningsnivå og antall år med erfaring. Her er det vi kommer inn, sier Stine Andreassen om sin bergenske nyskapning.

Frithjof Holth Stensjø møter engasjerte studenter som representant for PwC Bergen under Karrieredagen i Grieghallen. Gina Mylvaganam og Anette Kannelønningen Myrdal har PwC høyt oppe på ønskelisten når bachelor-graden fra BI er fullført til våren.

Kontakt oss

Torbjørn Torsvik

Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked, PwC Norway

Tlf: 952 61 256

Følg oss