Norengros K. J. Brusdal går foran med morgendagens bærekraftløsninger - også fordi det lønner seg

10/04/19

Cilia Holmes Indahl, adm. dir. i Nordic Impact.

Det er mye bedre å gjøre en innsats enn det er å ignorere at man har et klimaavtrykk, sier Cilia Holmes Indahl, adm. dir. i Nordic Impact.

Daglig leder og medeier  Ruth Brusdal innfører bærekraft-tiltak som skal stå seg ikke bare i dag, men også i morgen.

Daglig leder og medeier Ruth Brusdal innfører bærekraft-tiltak som skal stå seg ikke bare i dag, men også i morgen.

Lastebiler som går på på biodiesel, helelektriske varebiler, videokonferanse der det er mulig, overgang til LED-belysning - det er noen av bærekrafttiltakene som grossist-firmaet Norengros K.J. Brusdal har iverksatt.

Daglig leder og medeier  Ruth Brusdal er kvinnen bak tiltakene. Nå har hun og prosjektgruppen for bærekraft også fått med seg de 11 andre medlemmene i grossist-kjeden NorEngros.

Nå er alle ledere i NorEngros blitt utnevnt til bærekrafts-generaler. Dette er ikke noe Ruth Brusdal gjør bare for å få bedre samvittighet, tiltakene skal også være forretningsmessig riktige for bedriften.

- Norengros Brusdal har  mye offentlige leveranser. I 2018 vant vi 6 store offentlige anbud der vi tror at miljøfokuset vårt bevirket til at vi fikk disse kontraktene.

- Vi har gjennomført en analyse av de fleste offentlige anbud vi har deltatt i de siste fem årene - alle utlyst av Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Analysen viser en snitt økning fra 3% til 19% på tildelingskriteriet «miljø», sa Ruth Brusdal under sin presentasjon da PwC nylig arrangerte vårt årlige styreseminar for kvinner.

Skal møte morgendagens krav

Samtidig innrømmet hun også noen av miljøtiltakene som har blitt gjennomført i firmaet, de har vært kostbare.

 

PwCs gir ut den årlige rapporten “Bærekraft 100”, en analyse av Norges største bedrifters egen rapportering på bærekraft. Her finner du hele rapporten

Anne Marte Tombre fra PwC, Ruth Brusdal (NorEngros), Torhild Eide Torgersen (Design Region Bergen), programleder Kari Birkeland og Hilde Lorentzen fra PwC satte bærekraft på dagsorden.  

- Noen av tiltakene slår negativt inn på bunnlinjen i dag, men de er likevel viktige fordi vi ikke kun skal møte dagens miljøkrav, men også morgendagens regelverk. Hvis man som bedriftsleder ikke er forberedt på morgendagen, så kan man lett ende opp med panikk-politikk, når man må tilpasse seg strengere regelverk.

På den måten besvarte hun spørsmålet fra seminarets tittel: “Styret og bærekraft - plikt eller mulighet?”. Hennes svar synes å være: begge deler!.

Ikke tenk at du har negativt fortegn

For Ruth Brusdal ble noe av utfordringen at det å være i en bransje som i utgangspunktet har et høyt klimaavtrykk, føltes litt som å begynne med et negativt fortegn.

- Vi har store utfordringer med vårt klimaavtrykk, fordi vår bransje tradisjonelt har vært ganske forurensende. Forbruksvarer gir avfall etter endt bruk. I tillegg har vi en krevende logistikk. Derfor var transportløsninger noe av det første vi måtte se på, sier Ruth Brusdal. 

Hun ble beroliget av Cilia Holmes Indahl, adm. dir. i Nordic Impact.

- Man kan sammenligne en bedrifts klimaavtrykk med enkeltmenneskets. De fleste aktiviteter vil gi et avtrykk, enten du er en bedrift eller du er et enkeltmenneske. Derfor skal man ikke bekymre seg for at man starter med et negativt fortegn. Det er mye bedre å gjøre en innsats enn det er å ignorere at man har et klimaavtrykk, sa Cilla Holmes Indahl, og la til:

- Ikke tenk at du må jobbe deg ned til null utslipp. Tenk heller at du jobber deg opp til null. Bærekraftige innovasjoner er et uvurderlig bidrag uansett hvilke utfordringer du har, presiserer hun.         

Ta en tydelig posisjon!

PwCs egne årlige rapport, “Bærekraft 100”, er en analyse av Norges største bedrifters egen rapportering på bærekraft. Denne rapporten støtter Ruth Brusdals tanke om at det også er viktig å være forberedt på morgendagens krav.

- Selskaper må ta aktivt stilling til hvilke posisjonering de ønsker å ha. Er man blant de som gjør akkurat nok til å møte regulatoriske krav? De som høyner med å ha en bærekraftstrategi på siden av overordnet strategi?

Eller, skal bærekraft gjennomsyre hele virksomheten og verdikjeden, fra overordnet strategi til daglige operative valg, var spørsmålet fra PwCs Hilde Lorentzen og Anne Marte Tombre til forsamlingen.

Insentivet til fokus på bærekraft trenger ikke kun være at interessenter i stadig større grad stiller krav til bærekraftig drift, selskaper bør også åpne øynene for at bærekraft er lønnsomt i et lengre perspektiv.

Noen av tiltakene slår negativt inn på bunnlinjen i dag, men de er likevel viktige fordi vi ikke kun skal møte dagens miljøkrav, men også morgendagens regelverk. Hvis man som bedriftsleder ikke er forberedt på morgendagen, så kan man lett ende opp med panikk-politikk, når man må tilpasse seg strengere regelverk.

Ruth Brusdal

Et bærekraftig konkurransefortrinn er også et varig konkurransefortrinn - man må stille seg spørsmålet om i hvilke ende av skalaen man ønsker  å posisjonere seg, utfordret PwC-erne.

Kvinneandel øker bærekraft-satsing

De viste også til en annen statistikk som forsamlingen nikket gjenkjennende til: at selskaper med høyere andel kvinner i styre og ledelse, også er bedre på bærekraftsrapportering.

PwCs konsulenter har tydelige råd til bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft:

Få arbeidet forankret i ledelse og styre, inkorporer bærekraft i virksomhetens overordnede strategi, jobb strukturert og målrettet, og start med de områdene som er viktigst for din virksomhet og dine interessenter, samt der selskapet har best forutsetninger for å gjøre en reell forskjell.