Offentlig Sektor | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

En sterk, offentlig sektor for Vestlandet

Likebehandling, kollektive velferdsordninger og rettssikkerhet er bærende elementer i samfunnet vårt.

For å kunne møte fremtiden og sikre et fungerende velferdssamfunn, kreves det forståelse og oversikt, langsiktig strategi- og kvalitetsutvikling. Offentlig sektor er et tydelig og godt forankret satsingsområde for PwC, både lokal, nasjonalt og internasjonalt. Vi har etablert egne spesialistgrupper innenfor ulike tjenesteområder for stat, kommuner og fylkeskommuner, og våre erfarne konsulenter bistår med fornyelse, omstilling og forbedring av strategisk styring. Vi jobber for at folkevalgte og ansatte skal kunne ivareta sine oppgaver og forpliktelser på en mest mulig effektiv og målrettet måte, og vi jobber for å sikre et godt velferdssamfunn for fremtiden.

En offentlig virksomhet skal ivareta brukerorientering, medvirkning og rettigheter - både i oppgaver knyttet til rollen som serviceorgan, tilrettelegger og som kontrollør. Det er i dag stor politisk enighet om et behov for omstilling og revitalisering av offentlig sektor i Norge, og vi er en viktig bidragsyter inn i dette arbeidet.

Offentlig sektor i PwC Bergen
Del

Et rettferdig og trygt, effektivt, moderne og velfungerende felleskap – i dag og for fremtiden. Dette er målet med vårt arbeid inn i offentlig sektor.

Frode Myrdal PwC i Bergen


Jeg ønsker hjelp innen:

Strategi og styring

  • Strategiutforming og strategisk planlegging
  • Økonomistyring og internkontroll
  • Virksomhetsstyring og prosjektstyring

Se mer

Omstilling og fornyelse

  • Organisasjonsanalyse og reorganisering
  • Nye samarbeidsformer – interkommunalt, regionalt og offentlig/privat
  • Økonomisk omstilling
  • Ledelse, samspill og kompetanseutvikling

Se mer

Kvalitetsutvikling

  • Prosessforbedringer
  • Brukerdialog og tjenesteyting

Se mer

Kontakt

Frode Myrdal

Partner | Consulting , Bergen, PwC Norway

952 61 303

Email