Revisjon og bekreftelser | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

God revisjon handler om tillit og om verdiskaping

En bedrift med tillit har mye større sjanse for å oppnå suksess i de volatile og globale næringene vi i dag har på Vestlandet.

Hovedformålet med en god revisjon er å sikre en finansiell rapportering til omverden med et kvalitetsstempel som gir nødvendig tillit. Tillit til økonomisk informasjon påvirker næringslivets evne til verdiskaping og vekst. Som revisor bruker vi mye tid på å forstå selskapenes prosesser for verdiskaping, og de interne rutinene som understøtter kvaliteten i den finansielle rapporteringen. Kombinert med vår kompetanse, gjør dette oss til en verdifull diskusjonspartner.

Velger du å være kunde av PwC, er du en kunde av hele kompetansehuset, PwC. Vi bistår med tverrfaglig kompetanse gjennom våre medarbeidere innen Jus, konsulenttjenester og regnskapsførsel - i tillegg får du tilgang til vårt internasjonale nettverk som vil prioritere deg som kunde globalt. Våre revisorer sikrer at du har tillit til finansiell rapportering, vi styrker grunnlaget for at du skal kunne ta riktige beslutninger og sørger for at du leverer kvalitet.

 

 

Del

En bedrift som har tillit har mye større sjanse for å oppleve suksess her på Vestlandet. Det betyr at tillit til finansiell rapportering i seg selv bygger muligheter, og der gjennom verdier for foretaket.

Jon Haugervåg Partner og leder for PwC Revisjon i Bergen

 

Jeg ønsker hjelp innen:

Avtalte kontrollhandlinger

For selskaper som ønsker en ekstra kontroll av enkelte regnskapsposter, kan PwC gi en solid og detaljert gjennomgang og rapportere funnene til oppdragsgiver.

Se mer

Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring

I tillegg til revisjon kan revisor benyttes som en samtalepartner som kjenner bedriften. Eierskifter, omorganiseringer, finansiering, likviditet og lønnsomhet er områder hvor PwC tilbyr bransjespesifikk og omfattende kompetanse.

Se mer

Forenklet revisorkontroll

Vi i PwC utfører begrenset revisjon av delårsrapporter for våre kunder. Det er et enklere og rimeligere produkt enn ordinær revisjon, hvor formålet er å øke tilliten til den finansielle rapporteringen.

Se mer

IFRS – konvertering og tilpasning til endringer

Internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) bidrar til at brukere av finansiell informasjon lettere kan forstå og sammenligne finansiell informasjon på tvers av landegrenser. Overgang til IFRS-rapportering kan være en krevende prosess, og er et regnskapsspråk preget av hyppige endringer. Det stiller dermed store krav til oppfølging og tilpasning også etter en overgang.

Se mer

Revisjon av annet enn regnskap

At informasjon kan tillegges egenskaper som tillit, pålitelighet og troverdighet er viktigere enn noen gang. Vi vil som et av verdens ledende revisjonsselskap, bidra til at informasjon fra våre kunder forbindes med disse egenskapene.

Se mer

Revisjon av årsregnskap

PwC leverer skreddersydde løsninger for revisjon av årsregnskap, og vil optimalisere revisjonen for størst mulig effektivitet og verdi for kunden.

Se mer

Jon Haugervåg leder Revisjon i Bergen

 

-  Tillit til finansiell rapportering i seg selv bygger muligheter, og der gjennom verdier for foretaket. Dersom du velger PwC som revisor, gjør du det fordi du ønsker at det skal skapes tillit til den finansielle rapporteringen du leverer. Du ønsker det skal være tillit i den rapporteringen som går til myndigheter, dine investorer, dine banker, dine leverandører og til dine kunder. En bedrift som har tillit, har mye større sjanse for å oppleve suksess i de volatile og globale næringene vi har her på Vestlandet.

Hvor viktig er det å sørge for en stødig og god revisjon?

«Hovedformålet med en god revisjon er å sikre en finansiell rapportering til omverden med et kvalitetsstempel som gir  nødvendig tillit. Dersom du velger PwC som revisor, gjør du det fordi du ønsker at det skal skapes tillit til den finansielle rapporteringen du leverer.  Du ønsker det skal være tillit i den rapporteringen som går til myndigheter, til investorer, til dine banker, til dine leverandører og til dine kunder. En bedrift som har tillit, har mye større sjanse for å oppleve suksess i de volatile og globale næringene vi har her på Vestlandet. Det betyr at tillit til finansiell rapportering i seg selv bygger muligheter, og der gjennom verdier for foretaket. 

 

Hvilke kompetanse tilbyr dere kundene?

«Dersom du ønsker å være en kunde av Revisjon hos PwC i Bergen, er du en kunde av hele kompetansehuset, PwC. Det betyr at du får tilgang til våre ressurser innen regnskapsførsel, advokater og våre konsulenter. I tillegg får du tilgang til vårt internasjonale nettverk som vil prioritere deg som kunde globalt. De fleste av de bransjene vi jobber med er både volatile og globale. Gjennom en revisjon som sikrer mot feil i dine regnskap og din skatterapportering, og med et kvalitetsstempel fra PwC, vil du være sikret den tilliten du trenger for å kunne jobbe i et globalt marked.


Hvem er menneskene som jobber med revisjon i PwC Bergen?

«Kompetente, kjappe, løsningsorienterte og dyktige mennesker. Vår filosofi her i PwC er at medarbeidere som trives på jobb og som får den kompetanseutviklingen som er nødvendig internt, det er de medarbeiderne leverer i ypperste klasse. Vi bruker derfor mye ressurser på å rekruttere, utvikle og beholde våre gode medarbeidere. Dette har ført til at vi har en meget god medarbeidertilfredshet, og veldig lav turn over. Vi ser at dette er noe våre kunder setter stor pris på, våre medarbeidere er godt likt og våre kunder opplever nytten av å ha dem som samarbeidspartnere over mange år. I PwC Bergen jobber det rundt åtti medarbeidere i vår revisjonsavdeling.  I tillegg har vi store kontorer i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal.

 


Hvordan hjelper dere kundene?

- Er du kunde av PwC Revisjon i Bergen, er du en kunde av hele kompetansehuset, PwC. Det betyr at du får tilgang til våre ressurser innen regnskapsførsel, advokater og våre konsulenter. I tillegg får du tilgang til vårt internasjonale nettverk som vil prioritere deg som kunde globalt. Gjennom en revisjon som sikrer mot feil i dine regnskap og i din skatterapportering, samt et kvalitetsstempel fra PwC, vil du være sikret den tilliten du trenger for å kunne jobbe i et globalt marked. Våre medarbeideres kompetanse om din bransje generelt og din virksomhet spesielt, medfører at vi kan gjøre en mer effektiv revisjon som vil føles verdiskapende for deg og din regnskapsavdeling – men også at vi gjennom kunnskapen om bransje og bedrift vil kunne være en proaktiv samtalepartner på viktige og verdiskapende områder for deg som eier og leder.

Vi reviderer de største virksomhetene på Vestlandet, og bistår dem med spesialkompetanse hver eneste dag.

Jon Haugervåg PwC i Bergen
Del


Hvem er menneskene som jobber med revisjon i PwC Bergen?

- Kompetente, kjappe, løsningsorienterte og dyktige mennesker. Vår filosofi her i PwC er at medarbeidere som trives på jobb og får den kompetanseutviklingen som er nødvendig internt, det er de medarbeiderne som leverer i ypperste klasse. Vi bruker derfor mye ressurser på å rekruttere, utvikle og beholde våre gode medarbeidere. Dette har ført til at vi har en meget god medarbeidertilfredshet, og veldig lav "turnover". Vi ser at dette er noe våre kunder setter stor pris på, våre medarbeidere er godt likt og våre kunder opplever nytten av å ha dem som samarbeidspartnere over mange år.

 

 

Kontakt

Jon Haugervåg

Partner | Leder for revisjon, Bergen

952 61 300

Email