Shipping | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Bergen - skipsfartens store havn

Skipsfart og nærhet til havet er en stor del av vår bergenske stolthet, identitet og tradisjon. I dag  kontrolleres det over 1000 skip fra Vestlandets hovedstad.

Vår lange skipshistorie har ført oss frem, og vi er nå en av verdens ledende nasjoner innen shipping. For å opprettholde en verdensledende posisjon og for å sørge for vekst og utvikling av den norske maritime næringen, må forholdene til enhver tid være konkurransedyktige. Teknologiske nyvinninger, nasjonale og internasjonale reguleringer og stadig nye krav har gitt næringen store utfordringer de siste årene. Vårt erfarne og kompetente shippingteam forenkler hverdagen din, og forhindrer at selskapet ditt havner i vanskelige situasjoner som følge av manglende oversikt over internasjonale regler. PwCs nettverk bistår lokalt i alle land med skipsfartsnæring, slik at selskapet ditt kun trenger å forholde seg til én tjenesteleverandør på tvers av selskapsstrukturer. 

God virksomhetsstyring og riktig håndtering av skatte- og regnskapsspørsmål er grunnlaget for god lønnsomhet.


Vi hjelper deg med:

 • Avgift ved kjøp/salg og utleie av skip
 • Avgiftsbehandling av henholdsvis bareboat- og timecharter- kontrakter
 • Avgift ved internasjonale transportoppdrag og salg av cruisetjenester
 • Avgift ved kjøp/salg av varer og tjenester til skip
 • Drivstoffavgifter ved bunkring av skip
 • Avgift i forbindelse med verftskontrakter, bygging, ombygging og reparasjon av skip etc.
 • Forurensningsavgifter for shippingselskaper (CO2 og NOx)


Våre produkter

 • Gjennomgang av kontrakter og prosjekter for å sikre avgiftsoptimal struktur og unngå avgiftsrelaterte utfordringer i prosjektet
 • Gjennomgang av virksomheten i et helhetlig avgiftsperspektiv for å avdekke forbedringspotensial og områder som trenger økt oppmerksomhet
 • Sette opp rutiner som sikrer optimal håndtering og etterlevelse
 • Undervisning og opplæring av ansatte, herunder avholde kurs og workshops
Shipping i PwC Bergen
Del

Vi har i dag Norges største flåte, og fra Bergen kontrolleres det over 1000 skip. Vår lange skipshistorie har ført oss frem, og vi er nå en av verdens ledende nasjoner innen shipping

Fredrik Gabrielsen PwC
Why IFRS 16 matters to the shipping industry

Why IFRS 16 matters to the
shipping industry

Last ned og les mer om rapporten her

Kontakt

Fredrik Gabrielsen

Partner | Leder for Shipping & Offshore, Bergen, PwC Norway

970 82 408

Email

Jon Haugervåg

Partner | Leder for revisjon, Bergen, PwC Norway

952 61 300

Email