Vestlandet - verdens havhovedstad

Verdens havhovedstad

-Tegner du om hele verdenskartet og inkluderer alle de økonomiske havsonene, da er ikke Norge et lite land lenger. Faktisk kommer det opp på en tiendeplass.

Dette forteller Geir Inge Lunde, leder for PwC region Vest. Med sitt store engasjement for havrommet, og da spesielt for Vestlandet, forteller han om hvordan havet ligger nærmest uoppdaget rett utenfor stuevinduet vårt. 

- Visste du at vi kun har utforsket rundt ti prosent av havområdene på kloden vår? At all energi, mat og næring vi får fra havet i dag er mindre enn fem prosent? I 2050, altså, om bare noen år, er vi drøye ti milliarder mennesker på denne jorden. Og med forhåpentligvis en betydelig bedre levestandard til alle disse menneskene, så trenger vi nye energikilder. Alle må forsørges med mat, energi, medisiner, transport og så mye mer. Og her ligger havet. Her ligger mulighetene, rett utenfor vinduet vårt, forteller Lunde engasjert. 


Optimisme bør vi ha som en tankevane - jeg mener det er god grunn til det.

Geir Inge Lunde Leder for PwC, region Vest

 

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Del

                                Se video med Geir Inge Lunde


Men har vi kunnskap og ressurser til å bygge Havhovedstaden på Vestlandet?

- Det er et spørsmål om å ville. I Bergen har vi i dag tusen havforskere. Tusen havforskere - flere enn de fleste byer i verden har. Hovedkontorene til flere av verdens største sjømatselskaper ligger i Bergen, vi har en maritim industri, en tradisjon og vi har  bedrifter som er verdensledende. Vi har subsea og vi har turisme. I tillegg har vi et finans- og rådgivningsmiljø som støtter oppunder dette. Så ja, vi har ressurser, men hovedutfordringen er å ville. Å satse.

Det å bygge Verdens Havhovedstad er ikke bare en mulighet, det er en plikt. Vi må hjelpe verden med klimautfordringene, med ressurser og med mat.
Det er slik jeg tenker, forteller Lunde.

Kontakt oss

Geir Inge Lunde
Partner | Leder for Region Vest
Tlf: 952 61 232
Kontakt meg

Torbjørn Torsvik
Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked
Tlf: 952 61 256
Kontakt meg

Jon Haugervåg
Partner | Leder for revisjon
Tlf: 952 61 300
Kontakt meg

Følg oss