Eksport av varer - har varen norsk opprinnelse?

 

Dato: 08. november 2017 kl. 09:00 - 12:00 
Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo 
Målgruppe: Ansatte i eksportbedrifter, herunder økonomi- og regnskapsfunksjon, salgs- og innkjøpsfunksjon og logistikkfunksjon 
Pris: Ingen seminaravgift 
Servering: lett frokost serveres fra kl. 08.30

 

 

 

 

Mange norske bedrifter påfører sine fakturaer til utenlandske kunder en erklæring om at varene har EØS-opprinnelse. Erklæring er imidlertid bare gyldig dersom varene oppfyller kravene til opprinnelse i tollregelverket. Dette kan være en komplisert vurdering.

Norske myndigheter kontrollerer fakturaerklæringer på vegne av myndigheter i andre land, og vi opplever stadig at virksomheter som eksporterer varer får problemer ved slik kontroll. Det kan være veldig ressurskrevende dersom en havner bakpå med dokumentasjon som legitimerer opprinnelse. Dersom det er gjort feil. kan dette også gi kundene en betydelig ekstraregning gjennom etterberegning av toll. Dersom du har gjort feilen, vil kanskje kunden sende denne regningen til deg?

 

 

Vi vil i seminaret blant annet gå gjennom følgende:

  • Aktuelle frihandelsavtaler, med vekt på opprinnelsesreglene i EØS-avtalen
  • Aktuelle regler
  • Opprinnelsesbevis
  • Vilkår og listeregler
  • Ved bruk av eksempler fra vår praksis belyse hva som ofte går galt
  • Råd og tips om hvordan en kan gardere seg mot ekstrakostnader

 

Kontakt oss

Kjetil Øpstad
Tollrådgiver | Manager
Tlf: 952 60 328
Kontakt meg

Line Strømsæther
Senior L&E Consultant
Tlf: 952 60 393
Kontakt meg

Følg oss