IFRS 15 - Hvordan løse overgangen til nye regler for inntektsføring

 

Dato: 21. november 2017 kl. 09:00 - 11:00 
Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo 
Målgruppe: CFO og medlemmer i revisjonsutvalg 
Pris: Ingen seminaravgift 
Servering: Frokost fra kl. 08.30

 

 

 

 

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter skal implementeres fra 2018. Standarden inneholder kompliserte overgangsregler det er viktig å lære seg allerede nå for å sikre en effektiv overgang fra 2018. I kurset vil vi dekke overgangsreglene og redegjøre for fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

 

Kontakt oss

Bjørn Rydland
Partner
Tlf: 952 60 480
Kontakt meg

Line Strømsæther
Senior L&E Consultant
Tlf: 952 60 393
Kontakt meg

Følg oss