IFRS 9 - De nye nedskrivningsreglene

 

Dato: 23. oktober 2017 kl. 09:00 - 10:30 
Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo 
Målgruppe: Økonomi- og regnskapssjef 
Pris: Ingen seminaravgift 

 

 

 

 

IFRS 9 finansielle instrumenter. IFRS 9 endrer nedskrivningsreglene for fordringer fra nedskrivning for inntrufne tap til nedskrivning for forventede tap.

 

Hvordan håndtere de nye nedskrivningsreglene for vanlige handels- og industriforetak? Webinaret ser på strukturen i de nye nedskrivningsreglene og viser hvordan disse praktisk kan anvendes for handels- og industriforetak. 

 

 

Kontakt oss

Didrik Thrane-Nielsen
Partner
Tlf: 952 60 437
Kontakt meg

Hallvard Aarø
Partner | Assurance
Tlf: 952 61 304
Kontakt meg

Line Strømsæther
Senior L&E Consultant
Tlf: 952 60 393
Kontakt meg

Følg oss