Du trenger ingen digitaliseringsstrategi

- men en forretningsstrategi for den digitale hverdag

 

Dato: Fredag 24. november. kl. 09:00 - 10:00 
Sted: PwC Tromsø, Musègata 1, 7.etg
Målgruppe: Alle som har interesse for digitalisering. Spesielt interessant for de i lederposisjon
Pris: Ingen seminaravgift 
Servering: Lett servering fra 08.30

 

 

Digitalisering preger hverdagen til hver og en av oss i større og større grad, og digitalisering setter i økende grad premisser for selskapets utvikling. En digitaliseringsstrategi er derfor ikke noe som bør leve ved siden av forretningsstrategien, men være en integrert del av strategien.  

Treghet er en risiko, og de som lykkes tenker ofte større, men viktigst av alt er at de er nysgjerrige og villig til å teste løsninger. Digital utvikling bør prioriteres i hele bedriftens verdikjede, slik at de riktige digitale mulighetene oppstår på de riktige områdene, til riktig tid. For å klare dette må ledelsen sette agendaen, samt lære å bruke ny teknologi strategisk for å skape verdi.  

Reinholdt Bredrup, Partner i PwC, vil gjennomgå hvordan digitalisering skaper muligheter, samt hvordan digitalisering påvirker oss i tiden fremover.

 

Ragnhild Dahle Heen, Manager i PwC, vil fokusere på hvordan digitalisering skaper muligheter til å svare bedre på kunders forventninger.

Jan Roger Lerbukt, daglig leder i Hermes AS, vil snakke om hvordan rederiet ønsker å utnytte dagens digitale muligheter til å øke bedriftens verdiskaping.

Kontakt oss

Reinholdt Bredrup
Partner
Tlf: 952 60 055
Kontakt meg

Ragnhild Dahle Heen
Manager
Tlf: 952 61 440
Kontakt meg

Beate Kirkvik
Teamassistent
Tlf: 952 61 426
Kontakt meg

Følg oss