MVA - en suksessfaktor ved internsjonal handel

 

Dato: 24. oktober 2017 kl. 09:00 - 12:00 
Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo 
Målgruppe: Økonomi- og regnskapsfunksjon, salgs- og innkjøpsfunksjon, logistikkfunksjon, skatteansvarlig, revisorer og andre med ansvar for indirekte beskatning og avgift 
Pris: Ingen seminaravgift 
Servering: registrering og lett servering fra 08.30

 

 

 

 

Velkommen til grunnleggende kurs innen internasjonal merverdiavgift

Flere norske bedrifter er i en omstillingsfase som leder til produksjon og salg av varer og tjenester i utlandet for å være konkurransedyktig. Økt samhandel over landegrensene stiller krav til at merverdiavgift blir håndtert korrekt for å unngå uforutsette kostnader og for å oppnå en effektiv distrubusjonsflyt. Seminaret vil være et grunnleggende innføringskurs i internasjonal merverdiavgift. Dette vil være relevant for aktører som driver grenseoverskridende virksomhet i form av å være involvert i kjøp eller salg av varer og tjenester over landegrensene. Seminaret vil ta for seg sentrale områder og nyheter innenfor internasjonal merverdiavgift med et særlig fokus på Europa.

 

Kontakt oss

Espen Qvist
Advokat | Direktør
Tlf: 952 60 407
Kontakt meg

Simen Horne Stokka
Advokatfullmektig | Senior Associate
Tlf: 952 60 387
Kontakt meg

Line Strømsæther
Senior L&E Consultant
Tlf: 952 60 393
Kontakt meg

Følg oss