IFRS - Nyheter og hot topics

 

Dato: 02. november 2017 kl. 08:30 - 10:30 
Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo 
Målgruppe: Økonomi- og regnskapssjef 
Pris: Ingen seminaravgift 
Servering: Frokost fra kl. 08.00

 

 

 

 

Det er tre større IFRS standarder på rullebanen. Våre fageksperter deler noen av de faglige utfordringene i implementeringen før “take off”. I tillegg gis en oppdatering på nyheter innenfor IFRS som er på vei.

IFRS 15 om inntekter fra kundekontrakter gjelder fra 2018 og vil påvirke samtlige IFRS-rapporterende i større eller mindre grad. IFRS 9 om finansielle instrumenter får stor påvirkning på finansforetak, men også generelle produksjons- og tjenestebedrifter vil få endringer på to-fire områder. IFRS 16 om leiekontrakter medfører at alle eiendeler som leies medfører at bruksretten blir balanseført med tilhørende leieforpliktelse som gjeld.

Kontakt oss

Bjørn Einar Strandberg
Partner | Assurance
Tlf: 952 61 015
Kontakt meg

Didrik Thrane-Nielsen
Partner
Tlf: 952 60 437
Kontakt meg

Line Strømsæther
Senior L&E Consultant
Tlf: 952 60 393
Kontakt meg

Følg oss