PwCs Styreseminar for kvinner


Dato:
 18. januar 2018 kl. 15:30 - 18:00

Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo

Målgruppe: Kvinnelige ledere

Pris: Ingen seminaravgift 

Servering: Registrering og kaffe fra kl 15:00
 


Styreseminaret  er forlengst blitt en fast møteplass ved kalenderårets begynnelse - med vekt på kunnskap, inspirasjon og nettverk.
For tiende året på rad inviterer PwC kvinnelige styremedlemmer og ledere til seminar.
Nærmere informasjon om programmet, legges ut til høsten.
 

Kontakt oss

Rita Granlund
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 237
Kontakt meg

Line Strømsæther
Senior L&E Consultant
Tlf: 952 60 393
Kontakt meg

Følg oss