Åpenhetsrapport 2017

Rapporten gir innsikt i hvordan PwC Norge arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen.

Kompetanse, kvalitet og verdier

2017 har vært et godt år for PwC Norge. Vi opplever fortsatt vekst og kundene forteller oss at de er godt fornøyd med oss. Særlig blant de største selskapene har vi gjennom det siste året sett en god fremgang. Det er vi selvsagt godt fornøyd med, men vi lever av tillit og høy kvalitet i våre leveranser, og vi vet at vi ikke kan ta noe for gitt.

Vi har derfor i 2017 hatt fokus på noen svært omfattende, men spennende prosjekter som vil bidra til å øke vår endringsberedskap, differensiere en allerede sterk merkevare, bygge intern stolthet og samlet øke vår konkurransekraft.

Vi har skjerpet vår årvåkenhet, kunnskap og nysgjerrighet om verden rundt oss. Gjennom PwC Leadership Academy, som er et skreddersydd lederutviklingsprogram for våre partnere og direktører, har vi hentet ressurser fra de ledende universiteter verden over med det siktemålet å øke vår kollektive kompetanse, og vår evne og vilje til å forstå dagens megatrender. Gjennom PwC Leadership Academy ønsker vi å øke vår kompetanse for bedre å kunne bidra til å løse de viktige problemene våre kunder har slik at deres konkurransekraft øker.

En forutsetning for at vi skal fylle rollen som revisor og rådgiver på en god måte er at PwC som organisasjon bygger en kultur tuftet på gode verdier. I løpet av det siste året har vi fornyet våre verdier. Nesten 140 000 av PwCs medarbeidere over hele verden har gitt sine innspill på hva våre verdier skal være og hvordan de ønsker at PwC skal være.

Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør i PwC Norge

Det er derfor med stolthet jeg kan si at vi er godt i gang med å implementere våre nye verdier som er; Jobbe sammen, Bry oss, Utgjøre en forskjell, Utfordre og tenke nytt og Opptre med integritet.

Disse verdiene speiler hvem vi er og hvor vi vil. Verdiene forteller oss hvordan vi skal jobbe sammen for å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer.

Verdiene skal hjelpe oss, ikke bare til å skape resultater, men også i selve måten resultatene skapes. Verdiene vil og skal derfor prege alt vi gjør internt og ut mot kunder.

En forutsetning for at vi skal fylle rollen som revisor og rådgiver på en god måte er at PwC som organisasjon bygger en kultur tuftet på gode verdier. I løpet av det siste året har vi fornyet våre verdier.

Håvard S. Abrahamsen Administrerende direktør i PwC Norge

Kontakt oss

Roger Kjelløkken
Partner
Tlf: 952 60 085
Kontakt meg

Følg oss