Global CEO Survey

jan 16, 2017


Mer optimisme tross økt usikkerhet og ny risiko 

Toppledere verden over ser lysere på utsiktene til både verdensøkonomien og eget selskap. I 2017 skal et klart flertall øke bemanningen både i Norden og globalt. Samtidig mener topplederne at det er både nye og flere skjær i sjøen.

37 prosent av nordiske toppledere og 38 prosent globalt har sterk tiltro til veksten i eget selskap neste 12 måneder. Globalt er dette en moderat økning, mens de nordiske lederne gjør et hopp fra 31 prosent.

Tallene fremkommer i den 20. globale topplederundersøkelsen til PwC, som ble lansert i Davos mandag 16. januar, dagen før årsmøtet i Global Economic Forum. 1.400 toppledere fra 79 land har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført fra september til desember.
 

Øker sysselsettingen

- Denne optimismen bekrefter det våre revisorer, rådgivere og advokater hører fra møter med kunder over hele landet. Med fortsatt lave oljepriser er det selvsagt et blandet bildet i norsk næringsliv, men stadig flere ser nå lysere på fremtiden, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Henrik Lervold i PwC.

Lysere utsikter kan ventes å vise igjen i sysselsettingen: 52 prosent av topplederne i Norden sier at deres selskap vil øke bemanningen neste 12 måneder, mens 20 prosent planlegger å redusere antall ansatte.
 

Fortsatt tro på global vekst

Rundt 30 prosent av topplederne i Norden så vel som globalt  tror at veksten i verdensøkonomien vil bedre seg i løpet av 2017. Det er imidlertid færre pessimister i Norden, hvor 11 prosent tror på fall i veksten, mens det tilsvarende tallet globalt er 17 prosent.

- Det var knyttet mye spenning til hvordan Brexit og det amerikanske presidentvalget ville påvirke utsiktene i Storbritannia og USA. Begge steder er topplederne mer optimistiske til vekst i eget selskap enn året før. Vi ser også at flere ledere globalt vil satse i disse landene, sier Lervold.

 


Mer usikkerhet og risiko

Optimismen skjer imidlertid i en verden hvor topplederne opplever økt usikkerhet og nye trusler. 6 av 10 er bekymret for nettrelaterte trusler og angrep. Nesten like mange er bekymret for at geopolitisk usikkerhet og sosial uro vil skade selskapet.

- Toppledere verden over opplever dessuten en gryende tillitskrise både til globalisering og selskapenes rolle. 44 prosent av sier at globaliseringen ikke på noen måte har skapt mindre forskjeller mellom rike og fattige. 58 prosent - opp fra 37 prosent i 2013 - frykter at manglende tillit til næringslivet vil skade selskapet de leder, sier Lervold.

Dette ble også lagt vekt på da PwCs globale toppleder, Bob Moritz, lanserte topplederundersøkelsen i Davos. Han sa blant annet at folkelig misnøye og mistillit kan skape betydelige utfordringer for næringslivets langsiktige vekstutsikter.
 

Flere data

Global CEO Survey kartlegger et bredt spekter av toppledernes perspektiver på eget selskap og rammebetingelser. Du finner alt av data og kan lage egne figurer ved å gå inn på http://www.pwc.com/ceosurvey.
 

Flere kommentarer

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Henrik Haakestad Lervold, e-post henrik.lervold@pwc.com og tlf. 958 61 610.

 

Kontakt oss

Henrik Haakestad Lervold
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Tlf: 958 61 610
Kontakt meg

Janna Aarvik
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 47 61 06 02
Kontakt meg

Følg oss