PwC Entertainment & Media Outlook, 2017-2021

Hvordan er helsetilstanden til den norske mediabransjen? Helt fersk rapport ute nå.

 

Global entertainment and media outlook er PwCs årlige globale gjennomgang av prognoser for media- og underholdningsbransjen. Nå har vi gitt ut rapporten som gir et innblikk i helsetilstanden til den norske mediabransjen. 

 

Så hvordan står det egentlig til med den norske mediabransjen?

Den helt ferske rapporten som setter fokus på markedet i Skandinavia viser at vi er bedre rustet enn resten av verden.

 

3 grunner til at Skandinavia er best rustet for Tingenes Internett:

  1. Vi har godt utbygget bredbånd

  2. Det er 4G over hele Norge, Sverige har kommet langt på 5G.

  3. Vi har nesten 3 enheter koblet til internett pr innbygger i Norge, og det er ventet at hver skandinaver skal være koblet til seks enheter i 2021. Det er fire ganger høyere enn resten av verden.

Vi har virkelig mulighet til å slå gjennom med tingenes internett i helt nye medieplattformer i Skandinavia. Mye grunnet godt utbygget bredbånd.

Eivind Nilsen, medie-ekspert og partner i PwC

 

Formidabel vekst i digitale abonnementsinntekter

For avisbransjen forventes fortsatt at de vil slite med å få opp de digitale reklameinntektene. Årlig vekst er forventet til 3,1% i Skandinavia, som langt fra oppveier tapte reklameinntekter på papir. Andre aktører forventes derfor å stå for en større del av veksten i digitale reklameinntekter enn avisenes digitale reklameutvikling.

Det ser også ut til å være svak tillit mellom annonsører og mediene som må reetableres fremover.

 

Vi forventer imidlertid en formidabel årlig vekst i digitale abonnementsinntekter på 11,7%. Det er nå kommet gode modeller på plass og godt og brukertilpasset innhold vil være en viktig faktor i denne utviklingen. A-media flagget også at de var all time high på abonnementer nå.

Eivind Nilsen, PwC

Skandinavia henger etter på mobilreklame

I USA spås det at 70% av internett-reklame vil gå over mobil i 2021. -Selv om Skandinavia ser ut til å ligge litt etter, så er det en god pekepinn på hvor de skandinaviske mediene blir nødt til å fokusere sin strategi fremover, sier Nilsen.

 

Internett vinner over TV og avis

Gapet mellom TV- og Internettannonser fortsetter. TV-reklame-inntekter vil ligge jevnt på rundt 1200 millioner US$, mens internettannonser vil øke med nesten 9% til rundt 5500 millioner US$.

- Forventningene på utviklingen for reklame på TV nedjusteres betydelig og vi tror at utviklingen i Scandinavia vil være på 0,9 % årlig vekst de neste årene. Dette er betydelig under generell vekst i reklamemarkedet på 3,2% og også lavere enn forventet global vekst. TV vil med dette tape andeler av den totale reklamekaken, sier Nilsen.

Fysisk avis er de som taper mest markedsandel med bakgrunn i bortfall av annonseinntekter som går til andre medier. Her forventer vi en utvikling fra 18% i 2016 til 12% andel i 2021. Vi forventer også at TV vil rammes og gå fra 16% andel til 14% andel i samme periode.

 

Raskeste digitale vekst i mediebransjen

Mediabransjen er av de som i størst grad påvirkes raskest av nye digitale arenaer. Dette gjelder både hvordan innhold produseres og presenteres. VR, AI, IoT og Blockchain er stikkord. Tingenes internett gir mulighet for videreutvikling og ytterligere effektivisering, men står også frem som en utfordring da det er svært krevende å hele tiden være i front på å utnytte disse på en god og lønnsom måte. Investeringsviljen på disse områdene er imidlertid svært ulik og kan skille hype fra områder det allerede investeres mye i.

- Når det gjelder internett video forventer vi at den ekstreme veksten vi har sett hittil vil avta fremover. Penetrasjonen til f.eks. Netflix er nå så høy at det nærmer seg et metningspunkt. Her forventer vi at det i stor grad er prisutviklingen som står for veksten.

 

 

Kontakt oss

Eivind Nilsen
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Frode Myrdal
Partner | Consulting Bergen
Tlf: 952 61 303
Kontakt meg

Følg oss