Nordiske bedrifter kan frigjøre 240 milliarder kroner ved bedre styring av arbeidskapitalen

Det viser den nye rapporten "Nordic Working Capital Report" fra PwC.

–Dette er gratis kontanter og en stor andel av disse er lette å frigjøre. Men det er lite fokus på dette i norske selskap, sier Partner i PwC, Jørn Eskil Juliussen.

 

Arbeidskapital er kapitalen som er bundet opp i den daglige driften av et selskap. En bærekraftig reduksjon i arbeidskapital er en av de billigste finansieringsmetodene til et selskap, og kan bidra til høyere avkastning på investert kapital samt økt likviditet til å finansiere vekst. 

Når renta går opp vil mange selskaper slite med å tilbakebetale eksisterende lån 

Analysen vår viser at nordiske bedrifter fortsetter å henge etter deres europeiske og nordamerikanske motparter når det kommer til effektiv utnytting av arbeidskapital. Om alle bedriftene i vår analyse hadde forbedret sin prestasjon med et kvartil høyere, tilsvarer dette 240 milliarder kroner. Det betyr at nordiske virksomheter ville kunne hatt nok likviditet til å øke sine kapital-investeringer uten å ville trenge å skaffe ytterligere finansiering eller legge press på kontant-strømmen.

Det er flere enkle grep bedriftene kan gjøre. Dersom renten nå går opp, er det mange bedrifter som kommer til å slite i Norden med å tilbakebetale eksisterende lån, samt utfordringer med ugunstige vilkår på refinansiering. Da kan det være enklere og billigere å hente penger som er bundet opp i eget selskap. 

Våre arbeidskapital-eksperter i PwC har hjulpet over 400 selskaper med å frigjøre i overkant av 30 milliarder euro.

Jørn Eskil Juliussen, Partner PwC

Lær mer på vårt frokostseminar 21. mars!

Vi inviterer til seminar med temaet "Hvordan frigjøre kapital for fremtidig vekst?". Vår arbeidskapital-ekspert Rob Kortman forteller om sin erfaring med å hjelpe kunder, og gir tips om arbeidskapitalforvaltning og hvordan vi kan generere mer cash for din business.

Les mer og meld deg på i dag!

Nordiske bedrifter kan frigjøre 24 milliarder euro ved bedre styring av arbeidskapitalen

Hva handler det om?

Ser vi på de økonomiske resultatene for nordiske børsnoterte selskaper, finner vi temaer som går igjen i det globale studiet. Det gir grunn til bekymring.

Avkastning på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed (ROCE))

Vi har sett en reduksjon i avkastningen på sysselsatt kapital i nordiske selskaper, skjønt i mindre grad enn hva vi fant i vår globale studie. I motsetning til den globale trenden har gjeldsgraden i den nordiske regionen blitt redusert, og vi ser at lønnsomheten er bedre enn den har vært på fem år.

Dette sagt, observerer vi store forskjeller på gjeldsgraden og lønnsomhet innad i de ulike sektorene, da også for selskapene innenfor hver sektor. Forbedret arbeidskapitalforvaltning kan derfor være nøkkelen for nordiske virksomheter til å redusere gjeldsgrad og å øke avkastningen.

Se mer

Kapitalinvesteringer (CAPEX)

I løpet av den samme perioden, har kapitalinvesteringer (som en prosent av inntekt) ligget helt flatt blant de nordiske virksomhetene. Det kan virke som hovedgrunnen til dette er nedskjæringer og forsømmelse av kapital investeringer.

På lengre sikt utgjør underinvestering en trussel mot langsiktig vekst. Ved å optimalisere arbeidskapitalen kan nordiske selskaper frigjøre nødvendig kapital for å finansiere investeringer og samtidig håndtere kontantstrømmen fra driftsaktiviteten.

Se mer

Arbeidskapitaldager

Selv om resultatene for inntekter og lønnsomhet er positiv, har antall dager hvor netto arbeidskapital er bundet steget med 3 dager pa tvers i den Nordiske regionen. Ytterligere forverring har blitt avverget ved at selskaper har lagt press på sine leverandører. Denne utviklingen ser vi over hele verden. Et økt antall dager det tar en bedrift å betale for innkjøpte varer og tjenester (Days Payables Outstanding) kan indikere at kreditorene strekker seg lenger. Dette er trolig ikke bærekraftig på sikt. 

Forbedret fokus på eiendelssiden (varelager og fordringer) kan være nøkkelen til å frigjøre likviditet. Samtidig bør innsats for å optimalisere kortsiktig gjeld ta hensyn til effekten på selskapet sin leverandørkjede. 

Vi tror at nordiske virksomheter har adgang til en lengre forsømt verdikilde ved å fokusere på operasjonelle og kulturelle endringer som er nødvendige for å forbedre styringen av arbeidskapitalen. 

Se mer

Kontakt oss

Jørn Eskil Juliussen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 060

Følg oss