Risikopremien i det norske markedet 2017

PwC har, i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening (NFF), for syvende året på rad gjennomført undersøkelsen «Risikopremien i det norske markedet».

Formålet med studien

Få et innblikk i norske aktørers oppfatning av størrelsen på blant annet markedsrisikopremien, risikofri rente, småbedriftspremie, kontrollpremie, langsiktig inflasjon og resultatvekst i det norske markedet.

Undersøkelsens respondenter er analytikere og økonomer med erfaring fra det norske finans- og aksjemarkedet. Respondentene arbeider med investeringer, verdivurderinger og finansielle analyser samt at de gir råd til aktører i det norske markedet. Dermed kan deres formening om de ulike parameterne gi en indikasjon på markedets syn på sentrale finansielle størrelser i Norge.

 

Markedsrisikopremien

Markedsrisikopremien i det norske markedet er uendret og ligger på 5 %.

Markedsrisikopremien

Risikofri rente i avkastningskravet

Respondentene ble spurt om hva som bør benyttes som risikofri rente i avkastningskravet til egenkapitalen for norske selskaper. Andelen respondenter som svarer at 10-årig statsobligasjon bør benyttes er 35 % i årets undersøkelse sammenlignet med 41 % i fjorårets undersøkelse.

Risikofri rente i avkastningskravet

Normalisert risikofri rente

I år svarer 27 % av respondentene at de benytter normalisert risikofri rente i fastsettelse av avkastningskravet, mot 24 % av respondentene i fjor.

Normalisert risikofri rente

Kontakt oss

Karen Fastbø

Senior Manager, PwC Norway

Tlf: 982 64 217

Følg oss