Risikopremien i det norske markedet 2018

 

PwC har, i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, for åttende året på rad gjennomført undersøkelsen "Risikopremien i det norske markedet".

 

Noen av funnene fra årets undersøkelse

Risikofri rente i avkastningskravet

Respondentene ble spurt om hva som bør benyttes som risikofri rente i avkastningskravet til egenkapitalen for norske selskaper. Andelen respondenter som svarer at 10-årig statsobligasjon bør benyttes er 34 % i årets undersøkelse sammenlignet med 35 % i fjorårets undersøkelse.

I år svarer 28 % av respondentene at de benytter normalisert risikofri rente i fastsettelse av avkastningskravet, mot 27 % av respondentene i fjor.

Markedsrisikopremien 

Nivået på markedsrisikopremien i det norske markedet for 2018 ligger på 5,0%. 

Størrelsen på markedsrisikopremien i det norske markedet har vært stabil i perioden undersøkelsen har vært gjennomført. 

Småbedriftspremie

Undersøkelsen viser at 79 % av respondentene mener det bør benyttes en småbedriftspremie (small stock premium) i avkastningskravet for små selskaper. Dette er i tråd med tidligere år. 

Miljø og bærekraft 

Respondentene er delte i oppfattelsen om hvorvidt det bør benyttes et påslag i avkastningskravet for selskaper som har svak prestasjon tilknyttet miljø og bærekraft. 54% mener at det bør benyttes et påslag i avkastningskravet, i 2017 svarte 45 % det samme.

Respondentene som svarte at man burde benytte et påslag ble i år spurt om de faktisk benytter det. Kun 61% av respondentene som mener man burde benytte et påslag svarer at de faktisk benytter det.

Nytt for årets undersøkelse er spørsmålet...

Hva mener du er de tre viktigste risikofaktorene som kan påvirke det norske aksjemarkedet de neste 12 månedene?

Respondentene er delte i oppfattelsen av hva som er de viktigste risikofaktorene som kan påvirke det norske aksjemarkedet:

  • 23 % identifiserer oljeprisfall
  • 20 % identifiserer handelskrig 
  • 18 % identifiserer renteoppgang 

Kun en av respondentene anser klimautfordringer som en av de tre viktigste risikofaktorene i det norske markedet. Blant respondentene som har svart annet, nevner flere det amerikanske markedet som en risikofaktor de neste 12 måneder.

Risikopremie grafikk

Kontakt oss

Karen Fastbø

Senior Manager, PwC Norway

Tlf: 982 64 217

Thor Christian Grosås

Direktør, PwC Norway

Tlf: 952 60 052

William Eilertsen

Analytiker, PwC Norway

Tlf: 412 81 068

Ola Ødegaard

Analytiker, PwC Norway

Tlf: 414 32 710

Følg oss