Women In Work Index 2019

Flere kvinner i arbeid kan øke global BNP med 6 billioner dollar. Fremdeles har vi en lang vei å gå før kvinner og menn er likestilt. Hva kan vi gjøre for å utjevne forskjellene? Og hvordan står det til i eget hus?

110 år etter, et par hundre år for sent

To hundre og to år. Det er hvor lang tid det vil ta før kvinner og menn har lik lønn, ifølge The World Economic Forum. 

I dag er det 41 år siden likestillingsloven ble satt i kraft i Norge og 110 år siden den første markeringen av den internasjonale kvinnedagen. Fortsatt finnes det ikke noe land i verden, Norge inkludert, der kvinner deltar i arbeidslivet i like stor grad som menn.

PwCs Women In Work Index 2019

- PwCs Women In Work Index 2019 viser at flere kvinner i arbeid kan øke global BNP med så mye som 6 billioner dollar. Om vi i tillegg lukker et stort og ikke ubetydelig lønnsgap, kan kvinner i OECD-land hente ut en gevinst på 2 billioner dollar - en tankevekker for de fleste vil jeg tro, sier Leif Arne Jensen Administrerende Direktør, PwC.

Blant de 33 OECD-landene i undersøkelsen får Norge en 5. plass, og går tilbake to plasseringer fra fjorårets rangering. Dette skyldes at både New Zealand og Slovenia klatrer oppover på topp fem-listen. Island markerer seg igjen som årets vinner. I fjor ble også landet det aller første i verden til å legaliserer likestilt lønn mellom menn og kvinner. På bunn av listen ligger Korea. 

- Koreanske kvinner ville hentet ut en gevinst på så mye som 53 prosent, om man hadde lukket dagens lønnsgap. Det er sjokkerende høyt. Tilsvarende tall for Norge er 4 prosent. Sammenlignet med globale tall blir det tydelig at vi har gjort mye riktig i Norge, men fremdeles er vi enda ikke helt i mål. Vi har for eksempel altfor få kvinner i ledende stillinger, sier Jensen. 

Vi så at lik mulighet til utdanning var det som virkelig endret samfunnet i lengden.

Ólafur Ragnar Grímsson Tidligere President for Island

5 råd på veien mot mangfold

- Mitt inntrykk er at de fleste norske ledere har både likestilling og mangfold høyt opp på agendaen. Forskning viser at mangfold gir bedre arbeidsmiljø, mer fornøyde kunder og bedre resultater på bunnlinjen. Når det kommer til likestilling tror jeg vi som ledere må grave enda dypere ned i hvorfor ikke flere kvinner i egen bedrift går hele veien til topps. Er det fordi de ikke får muligheten, eller fordi de ikke ønsker den? Og hvis de ikke ønsker den, hva er årsaken til det? Hva kan bedriften gjøre bedre for å tilpasse rollene til ulike behov?, sier Jensen. 

Jensen peker på fem viktige fundamenter for effektiv endring. 

Hvordan kan mangfold understøtte viktige prioriteringer i forretningsplanen?

Gi virksomhetens bedriftsledere individuelle prestasjonsmål som skal bidra til å bygge mangfold.

Bruk data- og analyseverktøy til å identifisere smertepunkter, sette mål og måle fremgang.

Vær tydelig og ærlig i kommunikasjonen om fremdrift og planer.

Hvordan skal målene oppnås og hvem er ansvarlig for å ta tak i dem?

< Back

< Back
[+] Read More

 

 

Det første og mest primitive steget er å gi lik lønn for likt arbeid

Louise PentlandChief Business Affairs and Legal Officer, Paypal

Hvordan står det til i eget hus?

- Den internasjonale kvinnedagen er en god anledning til å sette ekstra fokus på en viktig diskusjon, og ikke minst en anledning til å være ærlig, og fortelle det som det er - en av de fem fundamentene som er vist å gi effektiv endring. I dag retter vi blikket inn i egen organisasjon og deler noen av våre tanker med dere der ute, sier Jensen. 

Han mener første steg til endring globalt, starter med en selv.

- I PwC har vi fremdeles altfor få kvinnelige ledere. Jeg tror dels dette skyldes at vi ikke har klart å være konkrete nok. Når vi nå jobber med ny nasjonal strategi skal vi sette tydelige mål, iverksette konkrete tiltak for å oppnå disse, og ansvarliggjøre. Sistnevnte er et viktig nøkkelord. Bredere mangfold og flere kvinnelige partnere og ledere står som viktige satsningsområder i årene fremover. I tillegg vil vi fortsette å styrke programmet «Kvinner i PwC».

Når det fremdeles er mye som gjenstår før man er i mål, er det lett å glemme det man gjør bra. På veien mot endring, er det også viktig å snakke om de tingene man får til. Siden programmet  «Kvinner i PwC» ble lansert, har vi økt kvinnelig partnerandel med 60 prosent. Det må man også ta med seg. 

 

 

Women in work

Jeg tror fortsatt at kvinner blir dømt hardere når de tar grep og gjennomfører endringer. I samfunnet generelt har vi fremdeles en vei å gå, og vi har fortsatt altfor få kvinner i ledende stillinger. Jeg tror på at åpen og ærlig kommunikasjon vil gi positive fremskritt. Men da hjelper det ikke å bare holde festtaler, man må tørre å by på historier fra virkeligheten om hvordan ting faktisk er. Vi trenger forbilder som snakker åpent om ting som kan oppleves krevende og vanskelig, men som selvfølgelig også forteller om det som er bra og motiverende.

Helene Kubon Partner og leder av Consulting, PwC Bergen

Se intervjuet med våre partnere/direktører her

loading-player

Playback of this video is not currently available

Women in work

Det er er viktig å anerkjenne at vi enda ikke er i mål. Det er fortsatt et problem i Norge at vi for eksempel ikke har likelønn. Så er det viktig å ikke la det bli en kvinnegreie, det er en menneskegreie som handler om grunnleggende rettferdighet. Om vi skal få til endring, kan det ikke bare være kvinners ansvar å være opptatt av problemstillingen. Dette er ikke politisk, det er egentlig bare fakta.

Renate Enemark Bergersen Direktør Consulting, PwC
Women in work

Mulighetene er der. Kanskje må vi kvinner bli bedre på å hoppe i det, uten å alltid ha full kontroll på at vi vil mestre alle sider av rollen. Så bør vi som arbeidsgivere også bli bedre til å fange opp de som er veldig trygghetssøkende, og si at "kom igjen, dette fikser du, og den rollen vil jeg at du skal ta". Flere av dagens lederroller tilbyr god fleksibilitet, og for de fleste vil det være helt mulig å kombinere jobb og familieliv. Jeg er opptatt av å gi og kommunisere ut denne fleksibiliteten til de rundt meg, og kanskje gjør det at flere unge kvinner får lyst til å gripe mulighetene.

Eli Moe-Helgesen Partner og leder for Assurance, PwC

 

 

Hva sier våre Associates?

Unge kvinner har en viktig stemme inn i debatten om likestilling. Hva skal til for at de vil ønske å søke seg til en lederstilling? Hva forventer de av en arbeidsgiver? Og hva er fellestrekkene hos kvinnene de selv anser som gode forbilder? Vi spurte noen av våre Associates på huset. 

 

 

Se intervjuet med våre Associates her

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt oss

Helene Kubon Skulstad

Partner | Leder av Consulting Vest, PwC Norway

Tlf: 952 60 649

Renate Enemark Bergersen

Direktør, PwC Norway

Tlf: 918 36 805

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Assurance & Risk Advisory Services , PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner , PwC Norway

Følg oss