Delta i vår Cybercrime Survey 2018

For fjerde år på rad undersøker vi nivået på cyber- og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv gjennom PwCs Cybercrime Survey 2018.

Hvorfor skal du delta? 

I takt med den digitale utviklingen vokser trusselen fra cyberkriminalitet, og behovet for IT-sikkerhet blir viktigere og viktigere for norske virksomheter.

Ved å svare på PwCs Cyber Crime Survey 2018 kan du være med å prege debatten, og bidra til at vi sammen kan gi et riktig bilde av næringslivets modenhet innenfor cyber- og informasjonssikkerhet.

Som takk for din besvarelse får du muligheten til å få rapporten med de endelige resultatene tilsendt når den publiseres til høsten.

 

Spørsmålene er tilpasset to målgrupper:

  1. Medlemmer av ledelsen (CEO, CFO, CRO, COO og CIO) - tar ca 5-7 minutter å besvare
  2. Sikkerhetsansvarlige og sikkerhetsmedarbeidere (CISO, IT-sjef, internrevisor, jurister, sikkerhetsspesialister, IT-medarbeidere etc.) - tar ca 10-15 minutter å besvare.

 

Undersøkelsen finner du ved å klikke her

 

Kontakt oss

Jan Henrik Schou Straumsheim

Senior Manager, PwC Norway

Tlf: 415 26 290

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469

Eldar Lorentzen Lillevik

Direktør | Leder Cybersikkerhet, PwC Norway

Tlf: 951 02 435