Ekteskapsråd til kommuner

Kjære politikere og ansatte i kommuner som nå skal slås sammen: Her er våre ekteskapsråd som vil gjøre veien litt lettere.

 

Og trolig får dere til noe bra dere aldri ville fått til hver for dere.

 

“Jeg elsker deg” er ikke viktigst

Mange mener det er viktig å si “Jeg elsker deg” støtt og stadig i et ekteskap. Det er helt feil. De tre viktigste ordene i et ekteskap er “du har rett”. Når dere nå skal slå dere sammen er første bud å lytte til hverandre. Av erfaring vet vi at den største grunnen til motstand er dårlige erfaringer fra tidligere endringsprosjekt som ikke var vellykket. “Dette er håpløst, det gikk ikke forrige gang heller”.

Vårt råd nr 1 er: Ikke gi opp, men involver alle tidlig. Det krever betydelig innsats, koordinering og kommunikasjon. Man må lytte til hva som er viktig for de ansatte, innbyggerne, brukerne og  elevene, ta det på alvor og forstå hvordan det kan være en driver for det nye som skal skapes sammen. Kanskje blir det flere “du har rett”-innrømmelser og ikke bare en maktkamp hvor hver part står steilt på sitt?

 

Anerkjenn den store jobben dere står overfor

Råd nr to: Dere må innse hvor mye jobb dere faktisk står overfor. PwC bistår blant annet en sammenslåing av kommuner hvor det allerede er over 300 store aktiviteter i prosjektet. Å finne nytt navn er kun en liten del av en sammenslåingsprosessen.

Oppgavene er alt fra å kartlegge alle tjenestene, finne ut hva man trenger i fremtiden, samordne eiendomsskatt og kommunale avgifter osv. Det kreves en tung prosjektstyring for å lose alt trygt i havn. Politikere og ledelse har ofte store forventninger til en rosenrød fremtid sammen. Det er bra! Men mange ser ikke hvor stor jobb som kreves for å oppnå dette.

Ekteskap er hardt arbeid!

 

Tre ting for å lykkes

Råd nr. 3 er de tre viktigste jobbene som må gjøres. For det første må man kartlegge hvordan dagens kommuner ser ut. Så er det viktig å finne et felles mål for hvordan det nye skal se ut i fremtiden og hvordan innbyggerne skal ivaretas best mulig. Og det tredje handler om hva dette betyr for de ansatte og hvordan dere kan engasjere dem. Finner man ut av dette på en grundig måte, kan gevinsten bli bedre tjenester. Det skjer ikke av seg selv, men krever målrettet jobbing. Det er et bra tidspunkt for automatisering og digitalisering for at kommunen skal yte bedre tjenester til innbyggerne med lavere kostnader. Sammenslåing gir en god mulighet til å få til noe nytt dere ikke ville fått til hver for dere.  

 

Bygg fellesskap

Å lykkes med å bygge en felles kultur gjennom felles visjon, mål og verdier er avgjørende. I en lederundersøkelse PwC har gjort med 230 globale virksomheter sier over 80 prosent at kultur er avgjørende for organisasjonens suksess. Mer enn halvparten ser det som en større suksessfaktor enn både strategi og driftsmodell. Verdiene våre er det som driver oss som mennesker. Kollektivt sett for en organisasjon er det dette som utgjør organisasjonskulturen.

Å finne felles verdier i de nye kommunene og fylkene vil være samlende, og betyr mye for de ansattes trivsel og motivasjon. Et eksempel på dette er barnevernet i Arendal som var i dyp krise. Etter å ha jobbet hardt med organisasjonskulturen, gikk blant annet sykefraværet ned betraktelig. Fellesskap funker!

Lykke til med ekteskapet! Måtte dere leve lykkelig sammen i mange år fremover!

Kontakt oss

Hege Gabrielsen

Hege Gabrielsen

Partner | Consulting Agder, PwC Norway

Tlf: 952 60 138

Geir Are Nyeng

Geir Are Nyeng

Direktør | Consulting, PwC Norway

Tlf: 456 32 897