Et samarbeid om morgendagens finansielle løsninger

Med Finance Innovation Cluster møtes banker, forsikringsselskaper, teknologibedrifter, gründere, investorer og FoU-institusjoner for å sammen utvikle norsk finansbransje.

 

- Vi må samarbeide der vi kan, og konkurrere når vi må, sier Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation.

Finance Innovation Cluster

Finance Innovation Cluster utgjør i dag over 40 medlemsbedrifter, deriblant PwC. Nye medlemmer kommer stadig til. Formålet er å etablere en arena for å utvikle tjenester som gjør bank og finans enklere tilgjengelig for kunden.

Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation, mener at norsk finansbransje fremdeles har en vei å gå før vi har et lag i verdensklasse.

Finance Innovation Cluster er et resultat av at flere føler på at allianser og samarbeid er eneste måte å komme dit vi må og ønsker. Men samarbeid er alene ikke nok. Dette er bare starten. Så er det de gode ideene og implementeringen av disse som vil føre oss mot det endelige målet

Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation.

Ide-dugnad på Media City i Bergen 

Klyngen har allerede hatt sin første ide-dugnad, som ble arrangert på Media City i Bergen. Sentrale spørsmål under workshopen var blant annet hva aktørene ser som de viktigste trendene innen finans fremover, hva som kan være mulige konsekvenser av ny teknologi og nye regelverk, og deres ambisjoner for samarbeidet.

Finance Innovation Cluster

Vi fikk mulighet til å ta en nærmere prat med noen av deltakerne for å høre deres synspunkter.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vi skal utforske hvordan vi sammen kan bygge et økosystem der vi skaper synergier på tvers av finansielle og teknologiske tjenester.

Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation.

Det er nå bare et spørsmål om tid før noen tenker på hvordan din økonomi kan presenteres enda bedre digitalt. Det kan sammenlignes med da mediebransjen først gikk på nett. Den gang var det et poeng at leseren skulle høre en blad-lyd når man leste nettaviser på iPaden - som for meg egentlig bare viser at du har misforstått fundamentalt hvilket format du er på. Man må tenke på hvordan PSD2, GDPR, og annen ny teknologi gir helt nye muligheter istedenfor å forsøke å gjenskape gårsdagen på digitale flater. Om ikke bankene gjør dette, så vil noen andre gjøre det.

Christoffer Hernæs, Sbanken

Kontakt oss

Henrik Haakestad Lervold

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC Norway

Tlf: 958 61 610

Rune Strømsnes

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 293