Gode utsikter for 2018

PwCs internasjonale rapport, Global Economy Watch viser tendenser til et 2018 i vekst.

Vi har hentet ut noen høydepunkter fra rapporten

 

1. Global økonomisk vekst - raskeste siden 2011

I vårt scenario projiserer vi at verdensøkonomien vil vokse med nesten 4% i kjøpekraftsparitet (PPP) - den raskest siden 2011. Enda viktigere er det at vi forventer at veksten vil foregå bredt og synkronisert, og ikke kun i enkelte land. Hovedmotor i verdensøkonomien, USA, Asia og Eurosonen, som i 2017 utgjorde 60% av verdens BNP, forventes å bidra med nesten 70% av den økonomiske veksten.

 
2.  Begynnelsen på slutten for «easy money»

Vi forventer at Den Europeiske Sentralbanken (ECB) ytterligere reduserer sine månedlige aktivakjøp i 2018. Om Eurosonens inflasjon går raskere enn vår grunnlinjeprojeksjon, kan 2018 bli slutten for ECBs aktiva kjøpsprogram. Vi tror imidlertid ikke at det vil bli et dramatisk skifte i pengepolitikken i Japan.

Generelt forventer vi at pengepolitikken blir noe strammere i G7, noe som gjenspeiler lukkede produksjonsgap i noen avanserte økonomier og stabile inflasjonsforventninger.

 

 

3.  Mer energisulten enn noen sinne

Den globale økonomien styrer mot et forbruk på nesten 600 kvadrillion Britisk termiske enheter (BTU-er) av energi. Dette er en fordobling av1980-nivået og høyeste noen sinne. Vi forventer at India og Kina tilsammen vil konsumere om lag 30% av den globale energien. Det er omlag en seksgang mer enn hva det afrikanske kontinentet vil komme til å konsumere.

Vi forventer at rundt 10% av det globale energiforbruket vil være fornybart, da med Kina i spissen, som bruker dobbelt så mye fornybar energi som det USA gjør i dag.

Kontakt oss

Rune Strømsnes
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 293
Kontakt meg

Leif Arne Jensen
Adm. dir. | Territory Senior Partner , PwC Norway
Tlf: 952 60 102
Kontakt meg

Petter Vold
Viseadm. dir. | Leder av Consulting Norge, PwC Norway
Tlf: 952 60 605
Kontakt meg