Ny hydrofoil-teknologi vant SPIR-prisen

 

Det Trondheims-baserte selskapet Flying Foil vant SPIR-prisen under Stormkast-konferansen i Bergen, i skarp konkurranse med fire andre løsninger for ny, klimavennlig teknologi.

 

Utdeling av Spir-prisen

Gründer John Martin Kleven Godø i Trondheims-selskapet Flying Foil ble tildelt SPIR-prisen fra Torbjørn Torsvik i PwC og konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland

Flying foil leverer en ny hydrofoil-teknologi som kan redusere energiforbruket til hurtigbåter med hele 50 prosent. Teknologien kan brukes til å halvere CO 2 -utslipp fra fossildrevne båter, eller til å doble rekkevidden på elektriske båter. Et Flying Foil-system kan brukes i kombinasjon med alle typer kraftkilder, og vil gi store besparelser i drivstoffkostnader, i tillegg til vesentlig forbedret klimaregnskap for hurtiggående sjøtransport.

Flying Foil satser på nybyggmarkedet i første omgang, men teknologien skal videreutvikles til å kunne ettermonteres på eksisterende fartøyer. 

Gründerne Jarle Vinje Kramer og John Martin Kleven Godø begynte å jobbe med hydrodynamikk og strømningsanalyse som studenter ved NTNU. De har drevet selskapet Flying Foil på heltid de siste to årene, og er nå snart i gang med å få bygget et demonstrasjons-fartøy.

– Våre beregninger og simuleringer viser at vi vil oppnå en energibesparelse på 50 %. Vi er samtidig klar over at skipsredere ønsker fysisk demonstrasjon av ny teknologi før de kan satse på denne i et nybygg. Derfor har vi startet et prototypeprosjekt, der vi i samarbeid med skipsverftet Brødrene Aa bygger en 7 meter lang demonstrasjonsbåt. Denne vil være klar for demonstrasjonsturer til våren. SPIR-prisen til Flying Foil består av faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr. I tillegg vil BKK Grønn InVest invitere alle finalistene som det er relevant for til å holde en investorpresentasjon.

For oss er rådgivningspakken vi får fra PwC kanskje den viktigste delen av prisen. Vi er nemlig i en fase der vi skal finne vår forretningsmodell, i tillegg til at vi skal i gang med å presentere oss for investorer. Ekstern hjelp til dette vil være svært verdifull.

John Martin Kleven Godø, gründer

Flying Foil sin teknologi har allerede blitt lagt merke til blant norske hurtigbåtselskaper. I tillegg presenterer Flying Foil seg i disse dager for selskaper i Hong Kong. Gründer John Martin Kleven Godø er ikke i tvil om at løsningen til Trondheimsselskapet har fordeler også ut over klimagevinsten.

– Dette er en lønnsom løsning. Ekstrakostnaden ved vårt system spares inn i form av reduserte drivstoffkostnader i løpet av 4-5 år, om man tar utgangspunkt i diesel-båter. Om man ser på batteri- og hydrogenalternativer er ekstrainvesteringen innspart på vesentlig kortere tid. I tillegg vil vår løsning gir en mer komfortabel opplevelse i bølger og ruskete vær, fastslår gründeren.  

SPIR-prisen deles ut av PwC, BKK, Bergen Næringsråd og Energi og Klima.

Kontakt oss

Torbjørn Torsvik

Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked, PwC Norway

Tlf: 952 61 256