Ny lederduo i PwC

Start adding items to your reading lists:
eller
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

 

Leif Arne Jensen og Petter Vold blir administrerende og viseadministrerende i PwC.

 

Styret i PwC vedtok søndag å utnevne Leif Arne Jensen som ny administrerende direktør i PwC

Håvard Abrahamsen går av etter 8 år i sjefsstolen, og det er i henhold til PwC sin styringsmodell og retningslinjer som setter en øvre grense for hvor lenge man kan sitte som administrerende.

I tillegg utnevnes Petter Vold som viseadministrerende direktør.

Vårt mål er å skape et selskap som er ledende i markedet og som kundene og våre ansatte elsker.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vi har nærmere 1800 kunnskapsrike kolleger i hele landet som vil litt mer. Mye vil forandre seg på kort tid i PwC og verden rundt oss. Da er samarbeid nøkkelen for å løse viktige problemer i samfunnet og skape tillit.

Leif Arne Jensen, ny administrerende direktør i PwC

Gode resultater innen revisjon og rådgivning

Styret mener de to samlet sett var de best kvalifiserte for å opprettholde og utvikle PwC sin konkurransekraft for fremtiden.

De har begge oppnådd imponerende resultater som ledere av henholdsvis revisjon og advisory i PwC, de nyter høy tillit i organisasjonen og i relasjon til hverandre. De utfyller hverandre i mange dimensjoner og de er begge svært motivert for oppgaven.

Petter vil blant annet få ansvar for PwC sitt markeds-og tilbudsarbeid i storkundemarkedet, og vil fortsette som leder av Advisory.

Overtar 1. juli

Leif Arne Jensen og Petter Vold vil tiltre 1. juli 2018 som hhv administrerende og viseadministrerende direktør i PwC Norge.

De vil umiddelbart sette i gang arbeidet med å utvikle en strategisk plattform for å sikre at PwC forblir det prefererte selskapet innen revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap.

 

Kontakt oss

Henrik Haakestad Lervold

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC Norway

Tlf: 958 61 610

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner , PwC Norway

Petter Vold

Viseadm. dir. | Leder av Consulting Norge, PwC Norway

Tlf: 952 60 605