Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Roboter kan redde liv

Ville du tillate en robot med kunstig intelligens å undersøke, diagnostisere og operere deg? Ja, svarer nordmenn i en ny, global PwC-undersøkelse.

Best i e-helse innen 2025

Under landsmøtet til Arbeiderpartiet nylig, lovet Jonas Gahr Støre at Norge skal bli best i Europa på e-helse innen 2025, med ambisjoner om å ta i bruk blant annet maskinlæring og mobilteknologi. Ikke alle er enige med ham, blant annet uttalte yngre leger i Dagens Medisin 8. mai at dagens IT-problemer på sykehus (som datasystemer som ikke snakker sammen) burde blitt løst først.

Kun de eldre er negative

En ny rapport fra PwC viser at nordmenn er positive til å la roboter og AI løse sine helsebehov. Kun de over 55 år er mer negative enn positive. Norske kvinner skiller seg ut fra de andre landene, og er mer villige enn menn til å la robotene ta større plass i helsebehandlingen. Nordmenn tror blant annet det blir lettere og ta kortere tid å få hjelp.

Vi er blitt overraskende positive til kunstig intelligens, viser vår undersøkelse. Men innføringen av ny teknologi medfører også nye utfordringer og risikoområder, og må gjøres med klokskap.

Dagfinn Hallseth, helseleder i PwC

Roboter og bruk av kunstig intelligens har potensialet i seg til å kunne redde mange liv, bedre livskvaliteten og frigjøre menneskelige ressurser.

Dagfinn Hallsethhelseleder i PwC

Roboter finnes allerede «overalt»

Når vi hører ordet robot, vil kanskje de fleste av oss tenke på «science fiction»-figurer som Big Hero 6. Men det finnes allerede AI og roboter i folks hjem, på arbeidsplasser og sykehus verden rundt. Roboter kan for eksempel lese all verdens forskningsrapporter på kort tid, og vi ser eksempler der de kan stille raskere diagnose på pasienter enn hva dagens leger kan.

Redder liv

I følge Hjerterapporten for 2016 fra den svenske Hjerte- og lungeforeningen lider så mange som 100 000 svensker av udiagnostisert atrieflimmer/hjerteflimmer. Hjerteflimmer er en type hjerterytmeforstyrrelse som øker risikoen for hjerneslag. Samme rapport peker på at 6000 svensker får et hjerneslag som følge av hjerteflimmer hvert år.  

– Godkjent AI-teknologi kan både forenkle og forbedre mulighetene vi har til å til å diagnostisere og overvåke hjerteflimmer-pasienter, sier Dagfinn Hallseth, helseleder i PwC.

– Man kan se for seg dette kan bidra til å redusere både dødelighet og sykelighet ved denne type hjerneslag, legger han til.

Tre hovedområder nordmenn tenker at AI/roboter kan ta over

Mer skeptisk når det gjelder våre nærmeste

59 % av de norske respondentene svarte at de er villige til å bruke en intelligent helseassistent via smarttelefon eller pc, mens 53 % ville det samme når det gjaldt sine nærmeste (foreldre og barn)

  • 46 % er villige til å la roboter utføre små operasjoner og kirurgiske inngrep i stedet for en lege, mens 42 % er ikke villig.

  • 35 % er villige til å la roboter utføre større operasjoner (som å bytte ut et kne eller hjerte), mens 51 % helst vil bli operert av et menneske.


Ulemper med AI og avansert teknologi

Respondentene ble spurt hva de følte er de tre største ulempene med å bruke AI og roboter i helsevesenet (se illustrasjon).

Ulemper:

  • 47 % mener helsevesenet trenger en menneskelig hånd
  • 41 % mener at roboter ikke vil takle like godt når det dukker opp noe uventet, f.eks. ved operasjoner
  • 40 % mener at bare profesjonelle omsorgspersoner klarer jobben

Mer positive til roboter enn antatt

PwC har spurt over 11 000 mennesker i 12 land, og 55 % av dem er villige til å la roboter og kunstig intelligens (AI) løse sine helsebehov.

I Norge svarer 50 % at de er villige, og 39 % at de ikke er villige til det.

– Generelt er det overraskende at så mange ønsker roboter og AI velkommen, uavhengig av kjønn, alder og land. Dette viser at folk er mer positive enn antatt til å ta i bruk ikke-tradisjonelle behandlingsmåter, sier Dagfinn Hallseth, helseleder i PwC.

– Men Norge er også et land der vi har stor tro på teknologi, og vi er tradisjonelt tidlig ute med å ta i bruk «det nye», legger han til.

Kontakt oss

Frode  Myrdal

Frode Myrdal

Partner | Consulting , PwC Norway

Tlf: 952 61 303