Regnskapsføring for idrettslag

PwC og Norges Idrettsforbund har en etablert samarbeidsavtale om regnskapsføring for idrettslag og klubber.


Gjennom PwC Idrettsøkonomi tilbyr vi regnskapsføring til rabatterte priser, og hjelper norske idrettslag og klubber til bedre økonomisk styring gjennom relevant rådgivning og tett oppfølging.

 

Eget fagsenter for idrettsøkonomi

PwC har etablert et fagsenter for idrettsøkonomi hvor det er definert et tverrfaglig team med variert bakgrunn fra regnskap, økonomi og jus. Dette i sum gir den mest komplette økonomiløsningen på markedet for idrettslag og klubber.

Målsetningen er at ditt idrettslag får en sunn økonomi, og kan øke fokus på tilrettelegging og gjennomføring av idrettslig aktivitet. PwC Idrettsøkonomi er tilpasset idrettslag og klubber og leverer en effektiv og moderne løsning for økonomioppfølging. Vi overfører vår erfaring fra næringslivet til idretten.

Hva tilbyr vi?

  • Et skybasert regnskapssystem som forenkler og effektiviserer hverdagen til daglig leder/økonomiansvarlig i idrettslaget
  • Økonomirapporter til rett tid med tydelig og relevant informasjon
  • Dedikerte regnskapsrådgivere med spesifikk idrettsøkonomisk kompetanse
  • Rutiner som er enkle å videreføre når nøkkelpersoner skifter i klubben

Kontakt oss

Arne Lillekjendlie
Leder Accounting & Advisory Innlandet
Tlf: 902 95 489
Kontakt meg

Sverre Rotevatn
Manager
Tlf: 906 28 354
Kontakt meg

Følg oss