Kontraktsrett

 

Vi kan bistå med alt fra utarbeidelse av nye kontrakter, gjennomgang og tolkning av eksisterende avtaleverk og avslutning av avtaleforhold, herunder standardavtaler, leverandør- og kundeavtaler.

Videre kan vi bistå i forbindelse med tvister knyttet til ulike typer avtaler, samt til forhandlinger knyttet til avtaletekster med utgangspunkt i Statens standardavtaler.

Vi har i tillegg til generell kontraktsrettslig kompetanse, særkunnskap innen selskapsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold samt skatt- og avgiftsrett.

 

Vi kan bistå med blant annet:

 • Avtaler om kjøp og salg av virksomheter
 • Opsjons- og intensjonsavtaler
 • Aksjonæravtaler
 • Internprisingsavtaler (TP-avtaler)
 • Agentavtaler
 • Avtaler om kjøp og salg av næringseiendom
 • Husleieavtaler
 • Managementavtaler
 • Låne- og leieavtaler
 • Ansettelses- og sluttavtaler, avtaler for daglig leder, etablering av låneavtaler for ansatte, aksjekjøpsavtaler for ansatte, bemanningsavtaler
 • Samarbeidsavtaler og andre joint ventures
Papirer som ligger i bunker

Kontakt oss

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner

Tlf: 952 61 176

Lene Sakariassen

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 256

Dag Saltnes

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen

Tlf: +47 952 60 632