Personvern

Få rådgivning for din bedrift slik at dere får kontroll på kravene til personvern

Manglende kunnskap om personvernlovgivningen kan få store konsekvenser for virksomhetenes omdømme og resultere i høye bøter. Personopplysningsloven åpner også opp for nye forretningsmuligheter, og vi kan bistå din virksomhet med en forretningsdrevet etterlevelse av regelverket.

Vårt personvernteam består av erfarne personvernadvokater, forvaltningsinformatikere, eksperter på informasjonssikkerhet og internkontroll. Alt dette har vi samlet under ett tak. Som en del av PwC-nettverket har vi også tilgang til personvernkompetanse over hele verden.

Christine Ask Ottesen, direktør, PwC

Personverntjenester - Hvordan kan vi hjelpe deg? 

 • Kartlegging av hvordan dere behandler personopplysninger og vurdering av om dere overholder reglene
 • Etablere et system for internkontroll for personvern
 • Opplæring og kompetanseheving hos dere
 • Internrevisjoner og attestasjoner
 • Bistand i dialog med Datatilsynet
 • Ekstern personvernombudstjeneste
 • Databehandleravtaler
 • Generell personvernrettslig bistand

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Ved behandling av personopplysninger er det en plikt å vurdere personvernkonsekvenser (DPIA) dersom det er sannsynlig at en behandling vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Dette kan vi også hjelpe dere med.

 

Vurderingsprosessen for DPIA

 • Skaffe oversikt over behandlings­aktiviteten

 • 0. DPIA-screening

 • 1. og 2. Dokumentasjon av behandlings­aktiviteten

 • 3. Vurdering av risiko for de registrerte

 • 4. Godkjenning og beslutning

 

 

Personvernombudstjenesten

Eksternt personvernombud

Vi bistår som eksternt personvernombud for offentlige og private virksomheter, uavhengig av om virksomheten din er forpliktet til å utpeke et ombud eller ikke.

Bør din virksomhet utpeke personvernombud?

Godt personvern krever løpende og målrettet arbeid. Å opprette et personvernombud bidrar til å øke bevissthet omkring personvern i virksomheten, samtidig som det bidrar til å skape tillit til personvernarbeidet både internt og eksternt.

Hvem må ha personvernombud?

 • Offentlige myndigheter og organer (unntatt domstolene).

 • Virksomheter hvor kjernevirksomheten består av behandlingsaktiviteter som krever regelmessig og systematisk monitorering av personer i stor skala.

 • Virksomheter hvor kjernevirksomheten består i å behandle særlige kategorier av personopplysninger eller opplysninger om straffbare forhold i stor skala.

Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter å utpeke personvernombud, uavhengig av om virksomheten er pålagt å ha det eller ikke.

Christine Ask Ottesen, direktør, PwC

Kontakt oss

Christine Ask Ottesen

Direktør for personvern, Oslo, PwC Norway

928 09 229

Kontakt meg

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, Oslo, PwC Norway

974 74 469

Kontakt meg

Cecilie Rønnevik

Direktør, Oslo, PwC Norway

913 93 436

Kontakt meg

{{filterContent.facetedTitle}}