Selskapsrett

 

Vi har lang og omfattende erfaring med rådgivning knyttet til den løpende forvaltningen av selskaper, herunder corporate governance, egenkapitaltransaksjoner, fisjoner, fusjoner, oppkjøp, strukturering og andre strukturelle endringer.

Våre selskapsrettseksperter kan også trekke på kompetanse fra våre andre juridiske tjenesteområder og kan bistå selskapets ledelse, aksjonærer og andre interessenter i spesielt komplekse situasjoner og som ser de selskapsrettslige problemstillingene i et helhetlig perspektiv. Vårt internasjonale nettverk gir oss også et effektivt apparat for å håndtere selskapsrettslige problemstillinger i andre jurisdiksjoner og over landegrensene.

Vi kan bistå med blant annet:

  • Rådgivning til alle typer av selskaper, for eksempel AS, ASA, KS, ANS, DA, IS, NUF, enkeltpersonforetak, sameie, samvirkeforetak, andelslag, fylkeskommunale- og kommunale foretak, interkommunale foretak, statsforetak, stiftelser etc.
  • Emisjoner og egenkapitaltransaksjoner, bruk av ulike egenkapitalinstrumenter
  • Selskapsrettslige struktureringer, herunder fusjoner og fisjoner, stiftelse og avvikling osv.
  • Corporate governance: Bistand knyttet til rollefordelingen mellom styret, daglig leder og virksomhetens eiere, virksomhetsstyring, bistand i forbindelse med avholdelse av styre- og generalforsamlinger
  • Vurderinger knyttet til aksjeloven som rammeverk for selskapenes daglige virksomhet etc.
  • Tvister knyttet til selskapsforhold
Selskapsrett

Kontakt oss

Stian Roska Revheim

Advokat | Partner

Tlf: +47 952 61 236

Svein Gunnar Stang Hansen

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 604

Knut Henrik Larsen

Advokat | Direktør

Tlf: 952 61 061

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner

Tlf: 952 61 176