Transaksjoner M&A

Vi har spesialkompetanse innen corporate M&A, herunder fisjoner, fusjoner, oppkjøp, strukturering og andre strukturelle endringer knyttet til virksomheter.

Vi opparbeider oss raskt en god forståelse av virksomheten og muligheten for å yte juridisk bistand som er tilpasset den enkelte klients særlige behov.

Internasjonale nettverk gir oss et effektivt apparat for å håndtere grenseoverskridende transaksjoner.

Transaksjoner M&A


Vi kan bistå med blant annet:

  • Fusjoner
  • Fisjoner
  • Oppkjøp
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Strukturering av virksomhet
  • Emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner
  • Stiftelse og likvidasjon av selskaper
  • Juridisk due diligence (selskapsgjennomgang)

Kontakt oss

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner

Tlf: 952 61 176

Andreas Dypvik

Advokat | Direktør

Tlf: 952 28 586

Dag Saltnes

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen

Tlf: +47 952 60 632