Revisjon: Avtalte kontrollhandlinger

Ekstra kontroll av enkelte regnskapsposter

For selskaper som ønsker en ekstra kontroll av enkelte regnskapsposter, kan PwC gi en solid og detaljert gjennomgang og rapportere funnene til oppdragsgiver.

Avtalte kontrollhandlinger kan innebære at revisor utfører kontroller som eksempelvis er rettet mot om en populasjon inneholder bestemte egenskaper, om beregninger gjennomføres matematisk riktig eller om en regnskapspost stemmer med andre deler av et regnskap. 

Tjenesten egner seg godt for å undersøke spesifikt angitte forhold, og avhengig av hvordan kontrollhandlingene utformes kan revisors rapport gi objektive bekreftelser. Formålet er at revisor utfører nærmere spesifiserte kontrollhandlinger av revisjonsmessig art og rapporterer funnene.

Avtalte kontrollhandlinger er relevant om dere ønsker:

  • Bekreftet om en populasjon inneholder bestemte egenskaper
  • Undersøkt om bestemte krav overholdes

Hvordan kan PwC hjelpe:

Som en anerkjent aktør med høy tillit i markedet tilbyr PwC avtalte kontrollhandlinger tilpasset kundenes behov for å øke kvaliteten på kundens egne beslutninger.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 113