Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring

 

I tillegg til revisjon kan revisor benyttes som en samtalepartner som kjenner bedriften. Eierskifter, omorganiseringer, finansiering, likviditet og lønnsomhet er områder hvor PwC tilbyr bransjespesifikk og omfattende kompetanse.

 

Bistand kan være aktuelt hvis selskapet:

 • Ønsker en oppdatering innenfor regnskap og skatt
 • Har foretatt et oppkjøp og vil ha en dyktig diskusjonspartner for samordning av regnskapsprinsipper i selskapene
 • Har en krevende skattemessig eller regnskapsmessig problemstilling, og trenger en kompetent samtalepartner
 • Vil forbedre kvaliteten i ledelsesrapporteringen
 • Vil utvide rapporteringen til å omfatte ikke-finansiell informasjon
 • Trenger bistand til teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

Hvordan kan PwC hjelpe:

PwC ønsker å være en støttespiller innen et vidt spekter av fagområder som:

 • Vurdering av organisering av økonomi- og regnskapsfunksjonen
 • Kartlegging av kompetanse i økonomi- og regnskapsfunksjonen, og gjennomføring av nødvendig opplæring
 • Vurdering av ledelsesrapportering og forslag til skreddersydd rapporteringspakke
 • Bistand knyttet til omorganisering
 • Bistand knyttet til skatt og avgift
 • Teknisk utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer

Kontakt oss

Leif Arne Jensen
Partner | Leder Assurance
Tlf: 952 60 102
Kontakt meg

Magne Sem
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 578
Kontakt meg

Eivind Nilsen
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Følg oss