Dataanalyse i revisjon

Ledende digitale løsninger for samhandling

Vår bransjeledende teknologi og innovative datanalyser underbygger vår evne til å levere en forutsigbar revisjon uten overraskelser, og vil gi større innsikt og verdi.

Halo – vårt egenutviklet dataanalyseverktøy

Vi ser verdien av big data. Halo er PwCs revolusjonerende og prisvinnende analyseverktøy innen revisjon som har endret måten vi jobber på.

Med Halo kan vi enkelt analysere hvordan 100% av transaksjonene flyter gjennom en gitt forretningsprosess og kunne identifisere uvanlige transaksjoner som krever mer oppmerksomhet.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vi tilbyr skreddersydd dataanalyse for din bedrift:

  • Vi hjelper dere å identifisere viktig og relevant data og hvordan dere kan bruke denne dataen.
  • Vi tilbyr praktisk støtte og support ved dataoverføring, dataforlikning og masterdataprogrammer.
  • Vi støtter deg gjennom de ulike trinnene for å etablere effektiv datastyring.
  • Vi gir en integrert og strategisk tilnærming til compliance-overvåking gjennom avansert analyse.

 

Vi gir praktisk support for dataoverføring, dataforlikning og masterdataprogrammer.

Nøkkelen er å vite at dataene du har er relevant og godt administrert - dette gjør at du kan være trygg i de avgjørelsene du tar.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469

Torkil Hindberg

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 567