Forenklet revisorkontroll

Revisjon av delårsregnskap

Vi utfører begrenset revisjon av delårsrapporter for våre kunder. Det er et enklere og rimeligere produkt enn ordinær revisjon. 

Gjennom vår brede kompetanseplattform og vårt interne samarbeid, bidrar PwC via konstruktiv dialog om gode løsninger på komplekse regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige utfordringer til verdi for våre kunder.

Forenklet revisorkontroll er relevant når det er:

  • Behov for økt tillit til delårsregnskapene utover hva ledelsen og styret selv bidrar med
  • Eierne ønsker kontroll av om delårsregnskapet gir et rettvisende bilde
  • Ledelsen ønsker å å forsikre både seg selv og markedet om at regnskapene holder en tilfredsstillende kvalitet
  • Behov for en rimeligere, raskere og enklere prosess enn revisjon