Forenklet revisorkontroll

 

Vi i PwC utfører begrenset revisjon av delårsrapporter for våre kunder. Det er et enklere og rimeligere produkt enn ordinær revisjon, hvor formålet er å øke tilliten til den finansielle rapporteringen.

 

Forenklet revisorkontroll er relevant når det er:

  • Behov for økt tillit til delårsregnskapene utover hva ledelsen og styret selv bidrar med
  • Eierne ønsker kontroll av om delårsregnskapet gir et rettvisende bilde
  • Ledelsen ønsker å å forsikre både seg selv og markedet om at regnskapene holder en tilfredsstillende kvalitet
  • Behov for en rimeligere, raskere og enklere prosess enn revisjon  

Hvordan kan PwC hjelpe:

PwC leverer begrenset revisjon av delårsregnskap som gir økt tillit til regnskapsinformasjonen blant brukerne. Gjennom vår brede kompetanseplattform og vårt interne samarbeid, bidrar PwC via konstruktiv dialog om gode løsninger på komplekse regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige utfordringer til verdi for våre kunder.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen
Partner | Leder Assurance
Tlf: 952 60 102
Kontakt meg

Magne Sem
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 578
Kontakt meg

Eivind Nilsen
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Følg oss