Revisjon av annet enn regnskap

 

At informasjon kan tillegges egenskaper som tillit, pålitelighet og troverdighet er viktigere enn noen gang. Vi vil som et av verdens ledende revisjonsselskap, bidra til at informasjon fra våre kunder forbindes med disse egenskapene.

 

Revisjon av annet enn årsregnskap er en tjeneste som tilbys når det er behov for uttalelser som bidrar med tillit til om kunder overholder for eksempel bransjemessige, regulatoriske eller kontraktsmessige krav.

Tjenesten er relevant dersom det er behov for økt tillit til om selskapet eksempelvis overholder

 • Spesielle bransje og regulatoriske krav
  • Skatt
  • Regnskap
  • Miljø
 • Spesielle kontraktsmessige krav
  • Finansieringsgrad
  • Risiko ved selskapets investeringer
  • Etterlevelse av budsjettrammer

 

Hvordan kan PwC hjelpe:

Vi i PwC vet at det er vanskelig å være oppdatert på stadige endringer i lovmessige krav, men våre leveranser bidrar til økt tillit til at våre kunder etterlever de krav de er underlagt.

 

Kontakt oss

Leif Arne Jensen
Partner | Leder Assurance
Tlf: 952 60 102
Kontakt meg

Magne Sem
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 578
Kontakt meg

Eivind Nilsen
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Følg oss