Likestilling og mangfold=vekst!

 

Likestilling og mangfold handler om å sikre bærekraftig utvikling for din bedrift. I tillegg handler det om verdier og de signalene din virksomhet sender til verden rundt. Likestilling handler om mange dimensjoner - kjønn, etnisitet og religion, alder, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

De siste femti års arbeid med likestilling har gitt mange erfaringer, og viser at likestilling ikke skjer av seg selv. Vi vet i dag mye om hvorfor det er vanskelig å lykkes med å skape mangfoldige arbeidsplasser. Forskjellsbehandling og diskriminering skjer som oftest ikke fordi noen har et bevisst ønske om å diskriminere. Forskjellsbehandlingen er et resultat av ubevisste holdninger og skjult diskriminering. Den skjulte diskrimineringen kan finnes i mange nivåer i en virksomhets strukturer.

Vi i PwC kan hjelpe din virksomhet med å identifisere de enkeltfaktorene som til sammen utgjør usynlig diskriminering, og som hindrer en arbeidsgiver i å nå målet om å være en fremtidsrettet og dynamisk virksomhet som tar likestilling og mangfold på alvor.

Ta kontakt med oss for å få hjelp med å løse din virksomhets utfordringer.

Diversity Leadership

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Mangfold og likestilling i et forretningsmessig perspektiv


Fokuser på hva som gagner virksomheten på kort og lang sikt

Rekrutter og behold de beste talentene

I kampen om de gode hodene må det rekrutteres fra hele bredden. Men hvordan kan vi utvide basen av talenter?

Forskning viser at dyktige kvinner innenfor visse profesjoner ofte definerer seg selv ut av ledende posisjoner. De ender med å slutte, selv om de oppfattes som talenter av sin arbeidsgiver. Undersøkelser viser at dette gjerne skjer etter barn nummer to er født. Så hvordan kan vi holde på de kvinnelige talentene?

Kommuniser med kundene på en troverdig måte

De fleste virksomheter har en mangeartet bruker- eller kundegruppe, bestående av både kvinner og menn i ulike aldre med ulike hudfarger. Nettopp derfor er det også viktig med mangfold blant de ansatte i virksomheten. Et nyttig spørsmål å stille, er om kundegruppen vil «kjenne» seg igjen i din virksomhet. Tror du de vil «speile» seg og føle seg forstått av virksomhetens ansatte? En virksomhet som tilbyr for stereotype team til sine kunder kan risikere at kunden ikke velger dem.
 

Kontroller risiko

Manglende fokus på likestilling og mangfold utgjør en risiko. Å bryte regelverket for likelønn og likestilling kan medføre erstatningskrav. Det handler blant annet om å sikre mangfold blant de ansatte tilpasset bedriftens behov, redusere risiko for likelønnskrav og andre erstatningssøksmål samt styreansvar.


Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Partner | Nasjonal Assurance leder, leder Assurance Region Øst, PwC Norway

Tlf: 952 60 113