Likestilling og mangfold=vekst!

Likestilling og mangfold handler om å sikre bærekraftig utvikling for din bedrift

I tillegg handler det om verdier og de signalene din virksomhet sender til verden rundt. Likestilling handler om mange dimensjoner - kjønn, etnisitet og religion, alder, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

Vi i PwC kan hjelpe din virksomhet med å identifisere de enkeltfaktorene som til sammen utgjør usynlig diskriminering, og som hindrer en arbeidsgiver i å nå målet om å være en fremtidsrettet og dynamisk virksomhet som tar likestilling og mangfold på alvor.

Kontakt oss for en prat! 

Diversity Leadership

Mangfold og likestilling i et forretningsmessig perspektiv


Fokuser på hva som gagner virksomheten på kort og lang sikt.

Rekrutter og behold de beste talentene

I kampen om de gode hodene må det rekrutteres fra hele bredden. Men hvordan kan vi utvide basen av talenter?

Forskning viser at dyktige kvinner innenfor visse profesjoner ofte definerer seg selv ut av ledende posisjoner. De ender med å slutte, selv om de oppfattes som talenter av sin arbeidsgiver. Undersøkelser viser at dette gjerne skjer etter barn nummer to er født. Så hvordan kan vi holde på de kvinnelige talentene?

Kommuniser med kundene på en troverdig måte

De fleste virksomheter har en mangeartet bruker- eller kundegruppe, bestående av både kvinner og menn i ulike aldre med ulike hudfarger. Nettopp derfor er det også viktig med mangfold blant de ansatte i virksomheten. Et nyttig spørsmål å stille, er om kundegruppen vil «kjenne» seg igjen i din virksomhet. Tror du de vil «speile» seg og føle seg forstått av virksomhetens ansatte? En virksomhet som tilbyr for stereotype team til sine kunder kan risikere at kunden ikke velger dem.
 

Kontroller risiko

Manglende fokus på likestilling og mangfold utgjør en risiko. Å bryte regelverket for likelønn og likestilling kan medføre erstatningskrav. Det handler blant annet om å sikre mangfold blant de ansatte tilpasset bedriftens behov, redusere risiko for likelønnskrav og andre erstatningssøksmål samt styreansvar.


Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113