Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Internasjonal mobilitet (Global mobility)

Enkel skattehverdag for ansatte og arbeidsgivere på tvers av landegrenser

Vi har fokus på menneskene! Vårt mål er å bidra til en mest mulig gunstig og enkel skattehverdag for både individene og arbeidsgivere når internasjonal mobilitet kan gjøre skatteforhold mer komplekse.

Vi tilbyr en fullstendig løsning med tjenester innenfor internasjonal mobilitet, og våre kunder kan komme til oss med alle sine utfordringer innen dette området. Gjennom vårt nasjonale fagmiljø og globale nettverk av spesialister i over 160 land, sørger vi for en helhetlig bistand over hele verden.

Vi har spisskompetanse på skatt og selvangivelse, arbeidsgiveravgift og andre arbeidsgiverplikter, arbeidsrett, trygd, policy, relocation og immigrasjon.

Erland Nørstebø Partner, Advokathuset PwC

Arbeidsforhold i utlandet

 • Skatt og selvangivelse

Vi bistår med beregning av skattekostnader, fastsettelse av brutto-/nettolønn, utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegning, generell rådgivning og kommunikasjon med skattemyndighetene.
 

 • Arbeidsgiveravgift

Vi bistår med rådgivning for å finne de gunstigste løsningene når en avgift skal betales, hvilken dokumentasjon som kreves og den rapporteringen som må gjøres.
 

 • Lønnsadministrasjon

Vi tilbyr lønnsadministrasjon for selskaper som ikke har egne ressurser til dette eller som ønsker å sette bort tjenesten. Vi ivaretar alle funksjonene som normalt utøves av et lønningskontor, herunder lønnskjøring, rapportering og annen korrespondanse med myndighetene.
 

 • Trygd og forsikringsdekning

Vi bistår med personlig rådgiving for å finne riktige å gunstige løsninger internasjonalt, utarbeidelse av policy, søknader og annen korrespondanse med myndigheter.
 

 • Policy

Vi bistår med utforming av policy, gode rutiner for rett utvelgelse av utestasjonerte, løsninger for å vurdere totalkostnadene ved utstasjoneringer, avklare valg av hensiktsmessig trygde- og pensjonsløsninger samt avlønningsmodell.

 

Utenlandsk arbeidskraft i Norge

 • Skatt og selvangivelse

Vi bistår med beregning av skattekostnader, fastsettelse av brutto-/nettolønn, utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegning, generell rådgivning og kommunikasjon med skattemyndighetene.
 

 • Rapportering

Vi bistår med registrering av selskapet som arbeidsgiver i Enhetsregistret, rapportering av kontrakter og ansatte til skattemyndighetene, rapportering av lønn og naturalytelser månedlig (A-Melding), søknad om Helse Miljø og Sikkerhets-kort for ansatte ved bygge- og anleggsplasser, og korrespondanse med skattemyndighetene. 
 

 • Arbeidsgiveravgift

Vi bistår med rådgivning knyttet til hvor avgift skal betales og finne de riktige og gunstige løsningene, dokumentasjon og rapportering.
 

 • Lønnsadministrasjon

Vi tilbyr lønnsadministrasjon for selskaper som ikke har egne ressurser til dette eller som ønsker å sette bort tjenesten. Vi ivaretar alle funksjonene som normalt utøves av et lønningskontor, herunder lønnskjøring, rapportering og annen korrespondanse med myndighetene.
 

 • Fast driftssted

Vi bistår med å avklare om selskapet vil få fast driftssted, planlegge forretningsmodeller for å få til ønsket løsning, kommunisere med skattemyndighetene og utarbeider selvangivelse og regnskap for et selskap med fast driftssted i Norge.
 

 • Trygd og forsikringsdekning

Vi bistår med personlig rådgivning og finne riktige og gunstige løsninger internasjonalt, utarbeidelse av policy, søknader og annen korrespondanse med myndigheter.
 

 • Immigrasjon (visum og oppholdstillatelse)

Vi bistår med rådgiving rundt visum og/eller oppholdstillatelse, samt hele søknadsprosessen. Vi tilbyr personlig oppfølging og assistanse ved pliktig oppmøte hos myndighetene.
 

 • Relokasjon

Vi bistår med å finne bolig til den ansatte, introdusere den ansatte for nærmiljøet og for sosiale nettverk. Vi gir gjerne også en introduksjon til Norge og norsk kultur, både på og utenfor arbeidsplassen samt være en kontakt for den ansatte i startfasen for spørsmål og oppfølging.

 

 


Kontakt oss

Erland Nørstebø

Senior skatterådgiver | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 669

Kontakt meg

Torbjørn Stokke

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 187

Kontakt meg

Per Christian Ask

Partner, Stavanger, PwC Norway

982 06 691

Kontakt meg

Knut Henry Haraldsen

Advokat | Partner, Kristiansand, PwC Norway

952 61 099

Kontakt meg