Mentor nr. 4 2008 - Internkontroll  Last ned Mentor 4 /2008 (1 553 kb)
Mentor er PricewaterhouseCoopers' kundemagasin som tar for seg tidsaktuelle tema innen regnskap, virksomhetsstyring, selskapsrett, skatt og avgift. Magasinet distribueres fem ganger per år.

Hovedtema for denne utgaven er internkontroll, herunder

 • Styrets risiko- og kontrolloppfølging: Hva er status ette de nye EU-kravene?
  (Forfattere: Kjersti Lothe og Jonas Gaudernack)
 • Halvårsrapportering - nye regler for børsnoterte selskaper
  (Forfatter: Knut Olav Berg)
 • Økt ansvar for ledelsen og styret i forhold til misligheter og korrupsjon
  (Forfattere: Jan Erik Gran Olsen og Lars Angermo)
 • Fremtidens internrevisjon
  (Forfattere: Karl-Ludvig Mauland, Jonas Gaudernack og Martin Lang)
 • Kundecase: Yara (Godt rustet for nye krav)

 • (Forfattere: Karl-Ludvig Mauland, Jonas Gaudernack og Martin Lang)
 • Kundecase: Telenor (Opprettholder god internkontroll)

 • (Forfatter: Endre Fosen)
 • Kundecase: Helse Vest RHF (Styring og kontroll)

 • (Forfatter: Øistein Jensen)
Øvrige artikler:

Virksomhetsstyring

 • Prosjektledelse - en profesjon?
  (Forfattere: Øistein Jensen og Eivind Berger-Lorentzen)

Finansiell rapportering

 • Segmentinformasjon gjennom ledelsens øyne
  (Forfattere: Lori Wheeler Næss og Jan Brandt)

Skatt, avgift og selskapsrett

 • Forankring og motivasjon - Dokumentasjon av konserninterne transaksjoner
  (Forfattere: Morten Beck, Øystein Andal og Morten Rasmussen)
 • Aktuelle nyheter innen skatt, avgift og selskapsrett
  (Forfatter: Stine Bryn Sverdrup)