Ledelsen i PwC Norge

Fornyelse, mangfold og omstilling står på agendaen

Erfarne ledere med lang fartstid i selskapet sikrer kontinuitet i ledelsen, og nye fageksperter inn i sentrale roller bidrar til at vi fornyer og forsterker ledelsen av PwC Norge.

Vi har lagt vekt på å ha en ledergruppe med nasjonale ansvarsområder, kompletterende ferdigheter og kompetanser som bidrar til at vi tar gode og fremtidsrettede beslutninger. Mangfoldige team er nøkkelen for å hjelpe kunder i omstillingen som møter dem.

Nasjonal ledergruppe i PwC Norge
Profilbilde av Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

CEO & Territory Senior Partner

Kontakt meg

Leif Arne er administrerende direktør for PwC Norge, og er en del av PwCs ledergruppe i EMEA (Europe, Middle East, Africa). Han har over 18 års ledererfaring i PwC, og har blant annet ledet den norske revisjonsvirksomheten. Han er også partner og statsautorisert revisor, og tidligere styreleder for Revisorforeningen.

Leif Arne har mange års erfaring som revisor og rådgiver for store norske og internasjonale virksomheter. Han har ledet noen av PwCs største revisjonsoppdrag og rådgivningsprosjekter innen foretaksstyring og internkontroll.

Profilbilde av Petter Vold

Petter Vold

Deputy CEO, Clients & Markets and Advisory Leader

Kontakt meg

Petter er viseadministrerende direktør for PwC Norge med ansvar for kunder, marked og konsulentvirksomheten i PwC. Han er også en del av ledergruppen i Consulting i EMEA (Europe, Middle East, Africa).

Petter har jobbet som rådgiver i mer enn 25 år med fokus på områder som strategi, omstilling, kostnadseffektivisering og prosessforbedringer. Prosjektene er ofte komplekse av natur og i skjæringspunktet mellom prosess, teknologi og organisasjon.

Profilbilde av Kjersti Skrefsrud

Kjersti Olsen

Chief Operating Officer (COO)

Kontakt meg

Kjersti begynte i rollen som Chief Operating Officer (COO) i januar 2023. Hun kom fra stillingen som finansdirektør i Dely AS (tidligere Umoe Restaurants), og har erfaring fra Solera Beverage Group, Rema 1000, Boston Consulting Group (BCG), og har også styreerfaring fra ulike virksomheter gjennom sin tid innenfor private equity i Ferd og Herkules Capital.

Som COO har Kjersti ansvar for økonomi og finans, drift og IT/teknologi i PwC Norge.

Profilbilde av Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Trust Solutions Leader

Kontakt meg

Eli er partner og statsautorisert revisor. Hun har mer enn 30 års erfaring fra ulike roller i PwC, og er i dag leder for Trust Solutions som omfatter Revisjon og Risk Services.

Eli har bred erfaring fra både ekstern revisjon og rådgivning. Hun jobber med flere av Norges største virksomheter, og har blant annet ledet flere store prosjekter relatert til internkontroll, risikostyring, eierstyring og selskapsledelse. Eli jobber også med styreevalueringer. Eli er i tillegg en mye brukt foredragsholder innenfor temaer som virksomhetsstyring og styrearbeid.

Profilbilde av Trond Ingebrigtsen

Trond Ingebrigtsen

Tax & Legal Leader

Kontakt meg

Trond er advokat og partner. Han er leder for TLS (Tax and Legal Services) og VAT-avdelingen (merverdiavgift) i TLS i Oslo. Trond har 25 års erfaring som avgiftsrådgiver og advokat for norske og utenlandske kunder. 

I perioden 2000-2001 jobbet han som global VAT coordinator hos PwC i San Jose og PwC i San Francisco. Trond har et særlig fokus på fast eiendom og er ofte benyttet som foreleser innenfor merverdiavgift.

Profilbilde av Hege Lien

Hege Lien

Chief People Officer (CPO)

Kontakt meg

Hege startet i PwC i 2019 og tok over som leder av Human Capital (HC) i 2020. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og begynte karrieren sin som konsulent i Arthur Andersen i 1998. I 2002 gjorde hun et karrierebytte og har de siste 20 årene jobbet innenfor HR-området i selskaper som BearingPoint, EY, DNB og Virke. 

Hege har bred erfaring fra både bransjen og innen HR-området, og vil bruke denne for å bidra til at PwC forblir en attraktiv arbeidsgiver nå og i fremtiden.

Profilbilde av Ingrid Wibe

Ingrid Wibe

Leadership & Change Leader

Kontakt meg

Ingrid er partner i PwC i Trondheim og leder for Leadership & Change. Hun kom til selskapet desember 2021 gjennom oppkjøpet av Senter for Ledelse. Her var hun i 20 år som partner og etterhvert leder. 

Ingrid er utdannet klinisk psykolog og organisasjonspsykolog, og har unik kompetanse på ledelse og inkludering.

Profilbilde av Hallvard Aarø

Hallvard Aarø

Entrepreneurial & Private Business Leader

Kontakt meg

Hallvard er leder for Entrepreneurial & Private Business, med fokus på private og familieeide selskaper i mellommarkedet, som det er mange av langs kysten i Norge. Stillingen ble opprettet høsten 2022. Hallvard er i tillegg revisor, partner og leder for PwCs region Vest, og har vært i PwC siden 2006. 

Hallvard sine viktigste kunder er relatert til verdiene som skapes i havet, med sjømat som særskilt fokusområde.