Bank og finans

Hjelper bank og finansbransjen til kontroll og vekst under strengere rammevilkår.

Bank- og finansbransjen opplever internasjonal uro og skiftende reguleringer. Vi hjelper selskapet ditt med å finne forretningsmuligheter der andre ser utfordringer.

 

Myndighetenes krav til selskaper som opererer innen bank og finans blir strengere. Vårt spesialistteam av erfarne revisorer, advokater og konsulenter hjelper selskapet ditt med å sikre vekst også under nye og strengere rammevilkår. 

 

Jeg ønsker hjelp innen:

PSD2

Tiden der vi gjør alle våre finansielle transaksjoner via banken er forbi. PSD2 åpner opp for helt nye muligheter, og for noen vil det nye regelverket bety en helt ny business.

Les mer om PSD2

 

Se mer

Bank og annen finansieringsvirksomhet

Banknæringen er underlagt omfattende regulatoriske rammeverk og det forventes løpende endringer og nye krav fra myndighetene fremover. Dette kommer i tillegg til betydelige utfordringer i de globale finansmarkedene. Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift. PwC hjelper dere. 

For mer informasjon, ta kontakt med Erik Andersen eller Dag Saltnes

Se mer

Forsikring

Forsikringsbransjen står overfor omfattende regulatoriske endringer fremover. Dette kommer i tillegg til utfordringer som klimaendringer, lavrentescenarioer og forlenget levealder. Det medfører at tema som bedre kontroll og oppfølging av kapitalisering og kapitalallokering, overgang til Solvens II, endringer innen IFRS, skatt og det å sikre til enhver tid gode beslutningsunderlag og god styringsinformasjon blir viktig. Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.

For mer informasjon, ta kontakt med Magne Sem eller Helene Kubon

 

Se mer

Verdipapirforetak

De siste årene har stadig flere foretak under tilsyn av Finanstilsynet mistet retten til å drive virksomhet. Noe av grunnen til dette er regulatoriske endringer, teknologisk utvikling, økte krav til styring og kontroll, lønnsomhetspress, nedbemanning og så videre. Verdipapirforetakene står overfor en tøff hverdag. 

For mer informasjon, ta kontakt med Kjersti Gjesdahl eller Jonas Gaudernack

Se mer

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning har vært gjennom omfattende regulatoriske endringer. I tillegg kommer utfordringer som sterk konkurranse, volatile markeder og større krav til åpenhet. Det medfører at tema som bedre styring og kontroll, overholdelse av eksterne rammevilkår, produktinnovasjon, honorarstruktur og det å til enhver tid sikre godt beslutningsunderlag og styringsinformasjon blir viktig. Stadig økt press på kostnader og å bevare markedsandeler i en bransje som konsoliderer gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.

For mer informasjon, ta kontakt med Geir Julsvoll eller Dag Saltnes

Se mer

Kontakt oss

Rune Strømsnes
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 293
Kontakt meg

Geir Julsvoll
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 540
Kontakt meg

Magne Sem
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 578
Kontakt meg

Rolf Tørring
Direktør | Consulting
Tlf: 952 61 400
Kontakt meg

Helene Kubon Skulstad
Partner | Leder av Consulting Vest, PwC Norway
Tlf: 952 60 649
Kontakt meg

Erik Andersen
Partner | Assurance , PwC Norway
Tlf: 952 60 501
Kontakt meg

Jonas Gaudernack
Partner
Tlf: 952 60 769
Kontakt meg

Kjersti Aksnes Gjesdahl
Direktør, PwC Norway
Tlf: 415 58 225
Kontakt meg

Dag Saltnes
Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen
Tlf: +47 952 60 632
Kontakt meg

Følg oss