Bank og finans

Finansnæringen gjennomgår akkurat nå en av de største forandringene bransjen har sett.

Vi hjelper selskapet ditt med å finne forretningsmuligheter der andre ser utfordringer.

 

Myndighetenes krav til selskaper som opererer innen bank og finans blir strengere. Vårt spesialistteam av erfarne revisorer, advokater og konsulenter hjelper selskapet ditt med å sikre vekst også under nye og strengere rammevilkår. 

 

Fra utfordring til muligheter

Med stadig ny teknologi, regulatoriske endringer, uforutsigbar kundeadferd og med økende konkurranse fra kjente og ukjente aktører, står finansbransjen overfor helt nye problemstillinger. Med press på kostnader i tillegg, og et ønske om positiv utvikling i markedsandeler, kreves det mer enn noen gang en god virksomhetsmodell og effektiv drift.

Behovet for kontroll må balanseres mot behovet for vekst og lønnsomhet. Vårt spesialistteam av erfarne revisorer, advokater og konsulenter hjelper selskapet ditt med å sikre vekst også under nye og strengere rammevilkår.

Kontakt oss for en prat

Helene Kubon Skulstad, Leder av Consulting Vest, og Rune Strømsnes, Partner PwC Norge

Helene Kubon Skulstad, Leder av Consulting Vest, og Rune Strømsnes, Partner PwC Norge

Med kunnskap, erfaring og tverrfaglige kompetanse innen bank og finansvirksomhet, snur vi utfordringer til muligheter. Vi ser fremover, og med fokus på løsning skaper vi verdier for kundene våre.

Rune Strømsnes, Partner l PwC Norge

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nye muligheter med PSD2

Tiden da vi gjorde alle våre finansielle transaksjoner via banken er forbi. PSD2 åpner opp for helt nye muligheter, og for noen vil det nye regelverket bety en helt ny business.

Les mer om PSD2

Bank og annen finansieringsvirksomhet

Banknæringen er underlagt omfattende regulatoriske rammeverk og det forventes løpende endringer og nye krav fra myndighetene fremover. Dette kommer i tillegg til betydelige utfordringer i de globale finansmarkedene.

Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift. PwC hjelper dere. 

For mer informasjon, ta kontakt med Erik Andersen eller Dag Saltnes

 

Riktig virksomhetsmodell og effektiv drift

Klimaendringer, lavrentescenarioer og forlenget levealder er utfordringer forsikringsbransjen lever med. Bransjen står også overfor omfattende endringer i lover og regler i tiden som kommer.

Som et resultat av dette er det viktig å ha fokus på tema som bedre kontroll og oppfølging av kapitalisering og kapitalallokering. Overgang til Solvens II, endringer innen IFRS, skatt, og alltid å ha gode beslutningsunderlag og styringsinformasjon blir også viktig.

Økt press på kostnader og ønske om en positiv utvikling av markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift. Vi hjelper deg på veien.

Kontakt Magne Sem eller Helene Kubon for mer informasjon.

Nye muligheter med FinTech

Med tung fagkompetanse innen regulatoriske rammeverk, innovativ teknologi og kundesentriske løsninger kan vi bistå ved strategiske, taktiske og operasjonelle problemstillinger.

Les mer om FinTech her

Regelverket for kapitalforvaltning i endring

Sterk konkurranse, skiftende markeder og større krav til åpenhet har også stor påvirkning. Som et resultat blir det viktigere med krav til bedre styring og kontroll, overholdelse av eksterne rammevilkår, produktinnovasjon, honorarstruktur. Og til enhver tid å sikre godt beslutningsunderlag og styringsinformasjon.

Kontinuerlig press på på kostnader og å bevare markedsandeler i en bransje som konsoliderer, gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift. Vi hjelper deg med dette.

Kontakt Geir Julsvoll eller Dag Saltnes for mer informasjon.

Kontakt oss

Rune Strømsnes
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 293
Kontakt meg

Geir Julsvoll
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 540
Kontakt meg

Magne Sem
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 578
Kontakt meg

Rolf Tørring
Direktør | Consulting, PwC Norway
Tlf: 952 61 400
Kontakt meg

Helene Kubon Skulstad
Partner | Leder av Consulting Vest, PwC Norway
Tlf: 952 60 649
Kontakt meg

Erik Andersen
Partner | Assurance , PwC Norway
Tlf: 952 60 501
Kontakt meg

Jonas Gaudernack
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 60 769
Kontakt meg

Kjersti Aksnes Gjesdahl
Direktør, PwC Norway
Tlf: 415 58 225
Kontakt meg

Dag Saltnes
Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen, PwC Norway
Tlf: +47 952 60 632
Kontakt meg

Følg oss