Finansbransjen

Finansnæringen er i endring

Økende forventninger til regulatorisk etterlevelse, teknologisk taktskifte og tilspisset konkurranse stiller krav til økt fokus på kostnadseffektiv drift og operasjonell implementering. 

Marginer er under press på enkelte områder, mens man på andre ser muligheter for forretningsutvikling og vekst. For eksempel muliggjør teknologi vesentlig mer sofistikerte kredittprisingsmodeller gjennom avanserte dataanalyser, nye distribusjonskanaler for produkter og tjenester (Open Banking), og mer effektive måter å håndtere og prosessere informasjon i virksomheten.

Finansnæringen er underlagt omfattende regulatoriske rammeverk og det forventes løpende endringer og nye krav fra myndighetene fremover. Dette kommer i tillegg til forventet økt konkurranse fra internasjonale selskaper og andre virksomheter som utfordrer etablerte aktører på deres egen hjemmebane.

Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å legge en strategi som tilrettelegger for en tilpasningsdyktig virksomhetsmodell og effektiv drift.

Les mer om våre eksperter

 

Vi verdsetter PwC's unike kombinasjon av forståelse for vårt regulatoriske handlingsrom og vår kommersielle og strategiske hverdag. PwC-teamet er konstruktivt og imøtekommende om det gjelder store eller små problemstillinger, og spiller en viktig rolle for både styre og ledelse i utviklingen av selskapet.

John Olav Harr, Chief Operating Officer, Fearnley Securities.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Eksperter på finansnæringen

Financial services gruppen i PwC har rådgivere som kombinerer kjennskap til strategisk og operativt mulighetsrom med ledende kunnskap om finansregulering og beste implementering av disse i ulike forretningsmodeller.

Våre tjenester:
 • Etablering av regulatorisk virksomhet
 • Konsesjonssøknader
 • Risikostyring
 • Utarbeidelse av nødvendige retningslinjer og rutiner
 • Løpende opplæring for styre og ledelse i regulerte virksomheter
 • Virksomhetsstyring
 • Implementeringsprosesser og forbedring av eksisterende
 • Internkontroll i kjerneprosesser
 • Regulatoriske krav
 • Fintech
 • Grønn finans, “Green Bonds” og bærekraft
Kontaktpersoner: 

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Martin Spillum

Balanserer rådgivning og etterkontroll

En internrevisjonsfunksjon skal støtte styret og ledelsen ved å gi uavhengige vurderinger og råd om governance, risikostyring og internkontroll. Det er stor variasjon i hvordan internrevisjonsfunksjoner er organisert, hvordan de arbeider og hva de fokuserer på.

Noen internrevisjoner er politifunksjoner, mens andre fremstår mer som forbedringskonsulenter. Idealløsningen er sannsynligvis å balansere mengden etterkontroll og mengden rådgivning i forhold til modenheten i virksomhetens styrings- og kontrollregime.

Våre kundegrupper:
 • Finansforetak
 • Bank
 • Forsikring
 • Verdipapirforetak
 • Betalingsforetak
 • Fondsforvaltningsforetak
 • AIF-foretak
 • Inkassoforetak
 • Kredittforetak

 

Kontaktperson:

Henrik Flygind

 

 

Insourcing

Vi tilbyr kortere eller lengre tids utleie av våre bransjespesialister innenfor ulike funksjoner, for eksempel risiko-funksjon, treasury, compliance eller andre sentrale funksjoner innenfor regulerte virksomheter.

Våre tjenester:
 • Compliance funksjoner
 • Risikostyringsfunksjoner
 • Treasuryfunksjoner
Kontaktpersoner:

Henrik Flygind

Kjersti Aksnes Gjesdahl

 

Å drive finansieringsforetak er ikke enkelt! Med PwC på plass fikk vi profesjonell assistanse fra til A-Å, full fokus og opplæring av både ledelse og styret for å sikre overholdelse av regulatoriske krav.

Kunde, Finansieringsforetak

Aktuelle temaer

Board Academy

Vi tilbyr et eksklusivt seminar skreddersydd for styrets behov og ønsker. Delta på Board Academy og lær av våre fremste eksperter. Seminaret er tilpasset hvert enkelt selskap.

Les mer om Board Academy

Nye muligheter med PSD2

Tiden da vi gjorde alle våre finansielle transaksjoner via banken er forbi. PSD2 åpner opp for helt nye muligheter, og for noen vil det nye regelverket bety en helt ny business.

Les mer om PSD2

Stort potensiale med FinTech

Med fagkompetanse innen regulatoriske rammeverk, innovativ teknologi og kundesentriske løsninger kan vi bistå ved strategiske, taktiske og operasjonelle problemstillinger. 

Les mer om FinTech

Kontakt oss

Rune Strømsnes

Rune Strømsnes

Partner | Leder for Consulting Bergen, PwC Norway

Tlf: 952 61 293

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Direktør, PwC Norway

Tlf: 415 58 225

Magne Sem

Magne Sem

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 578

Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469

Erik Andersen

Erik Andersen

Partner | Assurance , PwC Norway

Tlf: 952 60 501

Jonas Gaudernack

Jonas Gaudernack

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 769

Dag Saltnes

Dag Saltnes

Partner | Advokat, PwC Norway

Tlf: 952 60 632

Martin Spillum

Martin Spillum

Direktør, PwC Norway

Tlf: 982 47 024

Følg oss