En gruppe mennesker ser på hverandre og smiler

Bærekraft- og klimatjenester

Er du forberedt på nye ESG-krav og forventninger fra dine interessenter?

Løsninger som bygger tillit og skaper varig verdi

Næringslivet er i gang med et omfattende arbeid som skal bidra til å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen, redusere tap av natur, og bekjempe korrupsjon og sosial ulikhet. I omstillingen må norske selskaper også forholde seg til ny lovgivning og en rekke rapporteringskrav gjennom EUs Green Deal. 

Vi har kunnskap om det regulatoriske landskapet og vet hvilke systemer, prosesser og bærekraftspørsmål som er relevante for din bransje. Sammen kan vi oppdage risikoene og finne mulighetene som skaper langsiktig konkurransekraft.

Hanne Løvstad, leder for klima- og bærekraftstjenester i PwC

Det er de bærekraftige strategiene og valgene som er den tydeligste veien til lønnsomhet i fremtiden.

Hanne LøvstadLeder klima- og bærekraftstjenester

Få oversikt og innsikt i nye rapporteringskrav

For å hjelpe våre kunder å ligge i forkant av ny regulering på bærekraftsområdet, har vi lansert en ny nettportal som gir oppdatert informasjon på sentrale områder som EUs bærekraftsdirektiv, taksonomien, natur- og klimarisiko, klimarapportering og mye mer!

Bærekraftsrapportering – hold deg oppdatert!


Klimaindeksen 2023

Klimaindeksen viser hvordan det står til med klimaarbeidet og -rapporteringen til de 100 største selskapene i Norge. Åpenhet om tallene gjør at vi kan lære av hverandre og bli enda bedre.

Litt over seks år igjen til 2030-målet. Er næringslivet i rute med utslippskuttene?

Bli bedre kjent med noen av våre fageksperter

Hanne Løvstad, leder for bærekraft- og klimatjenester
Hanne hjelper deg med transformasjonsstrategier

Hanne er leder for PwCs bærekraftsteam, og er ekspert på å håndtere utfordringer og muligheter med ESG.

Øystein Sandvik, partner og ESG-leder innen revisjon
Øystein hjelper deg med attestasjon av din bærekraftsinformasjon

En uavhengig uttalelse fra Øystein gir trygget for brukerne og tillit til at rapporterte data er pålitelige og relevante.

Marianne Brusdal, leder for CFO Solutions i PwC
Marianne hjelper deg å bygge CSRD-kompetanse i økonomifunksjonen

Marianne og teamet i CFO-solutions tilfører riktig kapasitet, kompetanse og systemstøtte for å komme i mål med CSRD.

Kundene våre lurer ofte på

Med de nye European Sustainability Reporting Standards (ESRS), tilknyttet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), skal virksomheter bruke dobbel vesentlighetsanalyse når de gjennomfører sin bærekraftsrapportering. Det innebærer at selskaper både må rapportere om hvilken påvirkning de har på miljøet eller menneskene rundt seg, og hvordan hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapets mulighet til langsiktig verdiskapning.

Bli litt klokere på dobbel vesentlighet

De siste årene har vi sett et stort inntog av nye lover innen bærekraft, både fra norske myndigheter og fra EU. Den regulatoriske utviklingen har vært rask, og det å ha oversikt og henge med i svingene kan være vanskelig. Til tross for at de nye regelverkene tilsynelatende er forskjellige, er det både sammenheng og overlapp mellom de fleste av dem.

Les mer om de ulike ESG-regelverkene og sammenhengen mellom dem

Bærekraftsdirektivet - Corporate Sustainability Reporting Directive, (CSRD) -  innebærer en betydelig utvidelse i omfanget av rapporteringsplikten og hvem som er rapporteringspliktige foretak. Finansdepartementets forslag til gjennomføring er nå på plass, og her er det mye viktig å få med seg. Alt tyder på at Norge vil følge EUs tidsplan.

Alt om EUs bærekraftsdirektiv

Selskaper som ønsker et helhetlig og systematisk klimaarbeid må legge en robust klimastrategi til grunn. Denne strategien bør bestå av to grunnleggende pilarer: 1) strategi for dekarbonisering og 2) strategi for å møte fremtiden.

Få flere råd til klimaarbeidet i PwCs Klimaindeks

Kontakt oss gjerne for en prat!

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, Oslo, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Skjul