Samfunnets tillitsperson

Jobb som revisor

Hanane sitter vet et bord og smiler. Hun er revisor i PwC

Flere engasjerer seg i store samfunnsutfordringer som klima og mangfold. Men har du fått med deg at revisoren er en viktig samfunnsaktør som skal bidra til transparens og åpenhet? 

Hva gjør en revisor, egentlig?

Som revisor vil du jobbe med å få god innsikt i kundenes internkontroll og prosessforståelse, og forståelse av bransjen og bedriften. Du vil hjelpe kundene med å forstå og ta i bruk komplekse regnskapsstandarder og finansiell og ikke-finansiell lovgivning, inkludert tolkning av nye standarder og rådgivning om implementering.

Revisor sikrer at ledelsen, styret og administrerende direktør får presis og pålitelig informasjon, noe som er avgjørende for å ta informerte beslutninger. Med din hjelp kan kundene våre navigere i et komplekst økonomisk landskap med tillit.

I PwC jobber våre revisorer i ulike team, både store og små, der samarbeid og kommunikasjon er en stor del av hverdagen vår. Vår kundeportefølje strekker seg over ulike bransjer og industrier.

Ledige stillinger   Karriere i PwC

Fra bærekraftsrapportering til digitalisering

Revisors rolle er i konstant utvikling i takt med samfunnet. Visste du at fra 2024 krever bærekraftrapporteringen fra virksomheter attestasjon fra revisor? Finansiell og ikke-finansiell rapportering smelter sammen. Revisors rolle som pådriver og rådgiver i selskapers utvikling er viktigere enn noen gang. 

Revisjon = tillit

Hadde vi ikke hatt revisorer, hadde ikke den norske økonomien gått rundt.

Hanane Naoum,revisor, PwC Oslo

Da coronapandemien inntok Norge, øynet Hanane Naoum (35) en etterlengtet mulighet. Med en fulltidsjobb som baseleder i skoleverket og et tvillingpar på to år, valgte hun å ta en master for å lande drømmejobben.

Playback of this video is not currently available

1:44

Eli er leder for Revisjon i PwC Norge

– Jobben med å verifisere bærekraftsrapporter er skreddersydd for revisorer. Vi er i ferd med å få opp en ny generasjon av revisorer som er langt mer bevisst på disse problemstillingene

Eli Moe-Helgesen,leder for revisjon i PwC Norge

Velg revisjon - en ettertraktet jobb

Norge trenger 5000 nye revisorer de neste årene. Som revisor får du et unikt innblikk i hvordan ulike selskaper og virksomheter drives.

Et typisk studieløp for å bli revisor vil være en bachelor i økonomi og administrasjon og enten MRR eller master i økonomi og administrasjon/ledelse (MØA). Har du en MØA, må du i tillegg ta en ettårig MRR for å kunne bli statsautorisert revisor.

Har du en annen bachelor- eller mastergrad, kan også disse kvalifisere til opptak på MRR. Sjekk med din skole hvilke krav som gjelder.

Vårt samabeid med Revisjonsforeningen

Revisjonsbransjen er i kraftig vekst, og de fem store revisjonsselskapene, EY, PwC, KPMG, Deloitte og BDO, mangler alene over 5.000 revisorer for å dekke behovet for nyansettelser de neste fem årene. 

Fem grunner til å velge revisjon

Stipend til MRR

Ønsker du å ta en master i regnskap og revisjon (MRR) før du begynner å jobbe hos oss? Visste du at du kan søke om stipend i studieperioden?

Søk på fast stilling ved et av våre kontorer og gi uttrykk for at du ønsker å søke MRR-stipend i søknaden. En viktig forutsetning for å få tildelt stipend er at du først har fått tilbud om fast stilling hos oss.

Praktisk informasjon

  • Stipendet utløser en bindingstid til PwC etter endt utdanning og varierer fra to til tre år.
  • Søknadsfristen følger ordinær rekrutteringsprosess.

Nyutdannede og studenter

ta master i regnskap og revisjon

Avdekker korrupsjon og hvitvasking 

Heidi Svoren er revisor i PwC

Heidi Svoren Volden er stolt revisor

– Kundene opplever oss revisorer ganske ulikt. Ikke alle ser nytteverdien av det vi gjør. Noen ser på oss som «politi», mens andre bruker oss som en viktig samarbeidspartner. Det siste er klokest, for vi avdekker ofte effektiviseringsprosesser og andre forbedringsmuligheter. I tillegg er vi pålagt å vurdere risikoen for hvitvasking, korrupsjon, misligheter og betydelige svakheter i internkontroll som kan ha vesentlig betydning for regnskapet, sier Heidi.

– Vi oppdager ofte forbedringsmuligheter og vurderer risikoen for hvitvasking, korrupsjon og svakheter som har betydning for regnskapet.

– Jobben er alt annet enn kjedelig.

Heidi Svorenstatsautorisert revisor og manager i PwC

Det er få bransjer som kan matche den gratis etterutdannelsen revisoryrket gir. Heidi sitter med samme inntrykk etter sine første år som revisor. Man snakker direkte med beslutningstakerne i selskapene hun jobber for og kommer tett på forretningsstrategien. 

– Du får jobbe med selskaper fra forskjellige bransjer og med helt ulike problemstillinger. Børsnoterte selskaper og store familieselskaper styres ulikt, sier Heidi.

Ønsker du å bli en av våre revisorer?

Bli bedre kjent med en revisors hverdag