Kapitalmarkedstjenester

Vi hjelper til gjennom hele transaksjonsprosessen

PwC’s nettverk av spesialister har ekspertise og kunnskap om regelverk og prosessen ved kapitalmarkedstransaksjoner i Norge og internasjonalt. 

Kapitalmarkedstransaksjoner

Vi kjenner både mulighetene og trusselbildet som ligger i børsnoteringer. Derfor kan vi hjelpe deg gjennom hele prosessen: Fra de første forberedelser, selve gjennomføringen og til livet som børsnotert selskap. Ofte begynner arbeidet før en børsnotering, eller IPO-prosess, ved å evaluere hvor klare dere er for transaksjonen. Deretter prioriterer vi tiltak.

Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for transaksjonsprosessen og selve gjennomføringen. Det du får igjen er høyere prising, langsiktig tilgang til kapitalmarkedet og redusert risiko.

Kontakt oss - vi bistår deg gjennom hele transaksjonsprosessen

 

Per Fossan-Waage, direktør; Owen Lewis, partner; Vincent Jérôme Noël, direktør.

F.v.: Per Fossan-Waage, direktør; Owen Lewis, partner; Vincent Jérôme Noël, direktør.

Uansett hvilken type transaksjon du planlegger så er PwC klar for å hjelpe til for å optimalisere prosessen og for å oppnå størst mulig effektivitet og verdi for deg og ditt selskap.

Per Fossan-Waage Direktør, PwC

Kontakt oss

Owen Lewis

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 209

Per Fossan-Waage

Direktør Kapitalmarkedsavdelingen, PwC Norway

Tlf: 952 60 126

Hallvard Aarø

Partner | Leder for Region Vest, PwC Norway

Tlf: 952 61 304

Tom Notland

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 134

Følg oss
Følg oss