Kapitalmarkedstjenester

Kapitalinnhenting kan være vanskelig og utsette deg for risiko. I tillegg er det ofte stor forskjell på penger.

Vellykket kapitalinnhenting krever stor aktsomhet og årvåkenhet av alle involverte parter. Alternativet er høy risiko for alle. Vi minimerer risikoen for både utsteder, tilretteleggere, markedsplassen og investor ved å kvalitetssikre informasjon og prosess.

Vårt nettverk av spesialister har ekspertise og kunnskap om regelverk og prosess ved kapitalmarkedstransaksjoner, både i Norge og internasjonalt. Ta børsnoteringer som eksempel. For de aller fleste er dette en hendelse man sjeldent opplever.

Vi i PwC gjør det ofte, og kjenner både mulighetene og trusselbildet. Derfor kan vi hjelpe deg gjennom hele prosessen: Fra de første forberedelser, selve gjennomføringen og til livet som børsnotert selskap. Ofte begynner arbeidet før en børsnotering, eller IPO-prosess, ved å evaluere hvor klare dere er for transaksjonen. Deretter prioriterer vi tiltak. Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for transaksjonsprosessen og selve gjennomføringen. Det du får igjen er høyere prising, langsiktig tilgang til kapitalmarkedet og redusert risiko.


Jeg ønsker hjelp innen:

Kapitalmarkedstransaksjoner

PwC leverer tjenester som før, under og etter kapitalmarkedstransaksjoner bidrar til høyere prising, reduserer gjennomføringsrisiko og sikrer langsiktig og god tilgang til kapitalmarkedet.

Les mer

Kontakt oss

Owen Lewis
Partner
Tlf: 952 60 209
Kontakt meg

Per Fossan-Waage
Direktør Kapitalmarkedsavdelingen
Tlf: 952 60 126
Kontakt meg

Hallvard Aarø
Partner | Assurance
Tlf: 952 61 304
Kontakt meg

Svein Alfinn Andresen
Partner
Tlf: 952 61 027
Kontakt meg

Tom Notland
Partner
Tlf: 952 61 134
Kontakt meg

Følg oss