Fakturainformasjon

eFaktura - Hva skal fakturaen inneholde?

Elektronisk faktura skal benyttes av våre leverandører. Det skal ikke sendes papir-fakturaer til PwC.

PwC aksepterer kun e-faktura (EHF-format) fra våre leverandører, fakturaer mottatt på papir og PDF vil i utgangspunktet ikke bli akseptert.

Leverandører som ikke har integrert EHF i eget system kan benytte Baswares portal uten kostnader. Alternativt kan leverandøren kontakte sin bankforbindelse som kan tilrettelegge for EHF-format i nettbanken.

Leverandørene våre skal benytte elektronisk fakturering og krav til eFaktura er følgende:

1. Elektronisk adresse

Skriv inn korrekt elektronisk adresse og juridisk selskap. EHF-adresse = organisasjonsnummeret

  • PwC AS 987009713

  • PwC Accounting AS 987372451

  • PwC Tax services AS 962066321

  • Advokatfirmaet PwC AS 988371084

2. Vår referanse

Skriv inn kontaktperson hos leverandør.

3. Deres referanse

Bestillers navn og ansattnummer (kun de fire siste sifrene).

4. Tilleggsreferanse for å allokere kostnader til korrekt PwC kostnadssted eller klient

PwCs kostnadssteder (OU): Eks: NA193

Ved evt. klientbelastning: Klient- og jobbnummer. Eks 1234567/A014

 

Eventuelle spørsmål

Dersom du har spørsmål, kan du sende disse til oss via vår kontaktside.