Skatte- og avgiftsrådgivning

Våre skatteeksperter bistår din bedrift med rådgivning innenfor skatt og avgift

Våre eksperter har spesialkompetanse til å håndtere komplekse spørsmål innen skatt og avgift på det norske og det internasjonale markedet. Gjennom vårt nettverk i 158 land kan vi tilby helhetlig bistand innen skatt og avgift i hele verden.

Skatt er teknisk komplisert og krever inngående kunnskap om regelverk som er i stadig endring. Riktig bruk og forståelse av reglene krever erfaring og spisskompetanse. Vi gir råd om optimale finansieringsløsninger, styring av risiko og internkontroll på skatteområdet. Vi tilbyr skreddersydde team, strategier og løsninger tilpasset ditt behov. 


Kontakt oss

Lars Helge Aasen

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC, Oslo, PwC Norway

952 60 274

Kontakt meg

Hilde Thorstad

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 548

Kontakt meg