Energi

Hjelper selskaper med å dekke verdens økende energibehov.

Energibransjen har endret seg mye de siste årene. Ingenting tyder på at utviklingen stopper opp. Endringene har skapt muligheter og utfordringer. Med høy kunnskap og et internasjonalt nettverk av spesialister, ruster vi selskapet ditt for fremtiden.

Energiproduksjon er et politisk ømfintlig område som stadig introduseres for nye reguleringer og krav om miljøvennlighet. Energibransjen er internasjonal med stor grad av energiutveksling over landegrensene.

Verden har et enormt energibehov, som energiproduserende selskaper har et ansvar for å dekke. Det vil kreve kostbare investeringer i teknologi og innovasjon samt bedre utnyttelse av energikilder.

Vårt industriteam har bygget opp en unik kompetanse ved hjelp av vårt store internasjonale nettverk av spesialister, og gjennom erfaring fra jobber med de største energiaktørene i Norge og internasjonalt.

Vi rådgir selskaper innen olje og gass, vann og avløp, kraft og petroleumsvirksomhet, med å takle utfordringene som kan dukke opp i fremtiden;

  • Økt konkurransepress og regulatorisk risiko

  • Økende internasjonalisering

  • Endringer i teknologier

  • Press på kostnadsstrukturen

  • Press på økt bruk av miljøvennlige løsninger

  • Potensielt store investeringsbehov med usikker inntjening


Jeg ønsker hjelp innen:

Energibransjen

Energibransjen har gjennomgått store endringer de siste årene, og det er lite som tyder på at det vil bli færre endringer i fremtiden. PwC har via sitt internasjonale nettverk av spesialister innen energi bygget opp en dyptgående kunnskap som bidrar til at våre klienter innen energi og utilities er godt posisjonert for fremtiden, uansett hvor de måtte operere og innenfor hvilke delsegmenter de befinner seg.

Les mer

Kontakt oss

Thomas Fraurud
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 878
Kontakt meg

Knut Ekern
Advokat | Partner
Tlf: 952 60 044
Kontakt meg

Arne Thorsland
Direktør | Consulting
Tlf: 952 60 463
Kontakt meg

Stian Gårdsvoll
Partner | Leder for Consulting Midt- og Nord-Norge
Tlf: 952 61 402
Kontakt meg

Følg oss